10. november 2017

Porcint Circovirus

Porcint Circovirus blev for alvor kendt, da det viste sig at være årsag til PMWS. Siden har Porcint Circovirus vist sig at spille en større eller mindre rolle for en række af andre sygdomme, både hos søer og grise.

Porcin Circovirus er et lille enkeltstregnet DNA-virus. Det mest kendte virus er PCV2, som er medvirkende årsag til PMWS. Men PCV2 kan også give andre sygdomme, ligesom det kan være til stede i besætninger uden at give problemer.

PCV2 findes både som PCV2a (fra tiden før PMWS), PCV2b (fra tiden under PMWS), PCV2c (sjælden), PCV2d (isoleret i nyere tid, mistænkt for at give mere sygdom end de andre PCV2) og PCVe (sjælden). Tilbage i 2016 fandt man i USA et nyt Porcint Circovirus, PCV3, som siden også er isoleret i en lang række europæiske lande, herunder Danmark.

Tegn på smitte i form af antistoffer overfor PCV2-virus kan påvises i besætninger uden kliniske symptomer. Yderligere er antistoffer overfor PCV2 påvist i blodprøver tilbage fra starten af 1980’erne i flere lande blandt andet i Danmark.

PCV2 og PCV3 kan både isoleres fra besætninger med og uden sygdom.

Stor udbredelse

PCV2 kan optræde i alle aldersgrupper af grise og findes formodentlig i alle danske besætninger.

Der er stadig begrænset viden om udbredelsen af PCV3, men det er fundet både i grise og søer.

Symptomer

Symptomerne på PCV2 er forskellige fra besætning til besætning og fra gris til gris. I nogle besætninger giver PCV2 store problemer og i andre slet ingen problemer, men et højt niveau af virus vil altid være forbundet med kliniske eller produktionsmæssige problemer.

PCV2 påvirker grisenes immunforsvar, og derfor er symptomerne i nogen grad afhængige af besætningens øvrige sygdomme, som kommer tydeligere til udtryk, når grisene er smittet med PCV2.

Sygdommen er hos vækstgrise karakteriseret ved øget dødelighed, dårlig tilvækst og uens grise samt en række uspecifikke kliniske symptomer.

PCV2 har i højere grad sygdomsvoldende betydning i besætninger, der også er smittet med andre sygdomme (fx almindelig- og ondartet lungesyge og PRRSV).

Hos søer giver PCV2 reproduktionsproblemer i form af øget antal mumificerede fostre og ikke-levedygtige grise. Det giver ligeledes anledning til flere omløbere. De forskellige symptomer afhænger af, hvornår i drægtigheden soen bliver inficeret, og om soen før har mødt PCV2.

Problemerne kan ses i alle besætninger, men ses især i opstart af nye besætninger, hvor der er mange gylte.

Obduktion

Ved obduktion kan der ses forandringer i lunger, lever og lymfeknuder, men der vil ofte være uspecifikke tegn på infektion ved obduktion Derfor kan det for det meste ikke afgøres udelukkende ved obduktion, om der er tale om PCV2, og laboratorieundersøgelser kan være påkrævet.

Diagnose

Som det fremgår af beskrivelsen af de kliniske symptomer, er de ikke særlig karakteristiske.

Via en blodprøve er det muligt at undersøge for antistoffer overfor PCV2. PCV2 er vidt udbredt i danske svinebesætninger. Påvisning af antistoffer overfor PCV2 angiver derfor ikke, om PCV2 giver anledning til sygdom i besætningen. Blodprøver kan anvendes til at undersøge, i hvilken aldersgruppe PCV2-titrene stiger, og dermed få en indikation af smittetidspunktet med PCV2 i den enkelte besætning.

En spyt- eller blodprøve kan også bruges til at påvise virusset PCV2. Derved kan det afgøres i hvilken aldersgruppe i en besætning at PCV2 cirkulerer.

Hvis der påvises PCV2 i mængder på >7 log10/ml serum (blodprøver undersøgt på DTU Veterinærinstituttet), i samme aldersgruppe som uspecifikke kliniske symptomer, anser man generelt PCV2 for at være årsag til problemerne.

Så husk altid at vurdere de kliniske fund og laboratoriesvarene, før PCV2 sættes i forbindelse med problemer i besætningen.

Hvad kan du gøre?

Alle besætningstyper kan tilsyneladende rammes af PCV2 uafhængig af sundhedsstatus. Hvis en høj forekomst af PCV2 er sammenfaldende med kliniske symptomer/dårlig produktivitet, kan man påbegynde en vaccination mod PCV2. Der er flere effektive vacciner, både til grise og søer, på det danske marked.

Da Porcint Cirovirus er et virus, kan det ikke behandles med antibiotika. Men da PCV2 nedsætter grisens eget immunforsvar, kan der være en positiv effekt af at behandle andre sygdomme, fx almindelig eller ondartet lungesyge, med antibiotika.

Hvad betyder det for grisen?

Hvis grisene har kliniske symptomer på samme tidspunkt, som der isoleres høj forekomst af PCV2, må det formodes, at grisens velfærd er nedsat.

Økonomi

Den økonomiske betydning af Porcint Circovirus kan være betydelig for den enkelte svineproducent, idet produktiviteten kan være nedsat. Hvor meget svinger dog fra besætning til besætning, da andre faktorer såsom management, smittebeskyttelse og andre sygdomme også har indflydelse på, hvor stort det økonomiske tab bliver.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.