29. januar 2020

Erfaring Nr. 1917

Produktionskoncept Slagtesvin har øget DB med 17 kr. per slagtesvin

Konklusion

En stortest viste, at Produktionskoncept Slagtesvin forbedrede dækningsbidraget med 17 kr. per slagtesvin. Der blev produceret i alt 249.000 grise fordelt på 18 besætninger. 94 procent af ejere og medarbejderne oplevede en positiv forskel i besætningerne. 

Produktionskoncept Slagtesvin blev i perioden 2017 til 2019 testet i 18 stortestbesætninger, og de har produceret i alt 249.000 grise i testperioden. Besætningerne opnåede en samlet PSU-score på 117 (vægtet gennemsnit). Dette svarede til, at dækningsbidraget (DB) per gris blev hævet med 17 kr. i forhold til starttidspunktet, hvilket resulterede i en samlet forbedring af dækningsbidraget på 4.299.000 kr. Det øgede dækningsbidrag blev beregnet ud fra data indsamlet i besætningerne før og efter indføring af Produktionskoncept Slagtesvin. I beregningerne indgik kun foderforbrug, tilvækst, kødprocent og dødelighed. Den primære årsag til fremgangen var, at reference foderforbruget i vækstintervallet fra 30 til 110 kg blev reduceret fra 2,72 til 2,62 FEsv/kg tilvækst. Eventuelle øgede udgifter til foder, arbejdsforbrug og lignende blev ikke indregnet, men vurderedes til at have været fra 0 til 4 kr. per produceret gris.

Sammenligner man stortestens resultater med landsgennemsnittet 2018, havde de deltagende besætninger en betydelig bedre effektivitet. Forskellen, målt med PSU-score metoden, svarede til, at besætningernes DB/gris var 33,3 kr. bedre end landsgennemsnittet. 

17 af de i alt 18 deltagende besætninger leverede data, og opnåede alle et sidste kvartal med positiv forskel til deres før niveau. Dette kvartal var med smågrise indsat i 2. kvartal 2019 og dermed grise slagtet i 3. og 4. kvartal 2019. Grisene opnåede en PSU-score på 127, et foderforbrug på 2,57 FEsv/kg tilvækst og en daglig tilvækst på 1.027 gram. 

Besætningerne angiver nedenstående værktøjer som de vigtigste for deres øgede effektivitet:

  • 28-dages måling af tilvækst og foderoptag.
  • Korrekt fodring, gennemgang af foderanlæg og at undgå overspring af fodring.
  • Ved indsættelse i sektionen - dokumentation af tør stald ved brug af Infrarødt Termometer (IR måling) af temperatur på gulv.
  • Levering af grisene. Optimering af afgangsvægt og kødprocent.

En spørgeskemaundersøgelse viste, at 94 procent af ejere og medarbejdere opnåede en positiv forskel i besætningerne. I samme gruppe havde 76 procent besvaret, at konceptet også havde forbedret den økonomiske bundlinje.

For at kunne vurdere effekten af implementering på ikke-deltagende besætninger blev der på Svinekongres 2019 gennemført to elektroniske spørgeskemakonkurrencer. Resultaterne viste, at ”Krav og tiltag”-listen havde været anvendt i 79 procent af de besætninger, som deltog i konkurrencen.

Baggrunden for projektet var, at slagtesvineproduktionen i Danmark i flere år havde haft lav rentabilitet. Projektet udviklede Produktionskoncept Slagtesvin som en løsning på anbefaling #1 fra vækstpanel rapporten, hvor der var sat fokus på udvikling af nye ledelses- og produktionskoncepter. 

Stortest projektet blev gennemført sammen med partnere fra slagterier, dyrlægepraksis og den lokale svinerådgivning i perioden 2017 til 2019.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Joachim Glerup Andersen

Udgivet: 29. januar 2020

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring, Sundhed, Management

Mikael Andersen fra Asbjerggaard er med i Produktionskoncept Slagtesvin. Han tilmeldte sig konceptet for at gøre sin produktion af slagtesvin endnu bedre.