13. december 2019

Meddelelse Nr. 1188

Afprøvning af gyllebakker i farestier med fuldspaltegulv

Afprøvning med gyllebakker under farestien, hvor gyllekummen var opdelt i et gøde- og et lejeområde, har påvist en reduktion i ammoniakemissionen på 23 procent set i forhold til referencesektion med almindelig gyllekumme. Lugtreduktion kunne ikke påvises.

Gyllebakker er en teknologi, hvor en todelt bakke under spaltegulvet mindsker gylleoverfladen og dermed ammoniakfordampningen. Systemet er blevet testet under danske forhold i en farestald med fulddrænet gulv og viste en statistisk sikker reduktion i ammoniakemissionen på 23 procent. Der blev ikke påvist en lugtreducerende effekt. 

Der blev tilsat vand til den forreste del af gyllebakkerne for at højne effekten af ammoniakreduktion og for at hjælpe med udslusning af gylle fra denne del af gyllebakken. Den bagerste del af gyllebakkerne skulle tømmes to til tre gange ugentligt. 

Afprøvningen blev foretaget i en farestald opdelt i to sektioner ved hjælp af en skillevæg med 16 stier i hver sektion. Den ene sektion havde installeret gyllebakker, og den anden sektion fungerede som reference. Målet med afprøvningen var at dokumentere, om systemet under danske forhold kunne reducere ammoniakfordampningen og lugtemissionen til et niveau på linje med delvist fast gulv.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Simon Wilhelm Yde Granath, Kasper Balslev Sørensen, Malene Jørgensen

Udgivet: 13. december 2019

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Klima og miljø