16. december 2019

Meddelelse Nr. 1193

Punktudsugning i kombination med gyllegardiner i slagtesvinestald

Konklusion

Punktudsugning i kombination med gyllegardiner var ikke mere effektiv til opsamling af lugt- og ammoniakemissionen end ved brug af punktudsugning alene

Anbefalingen er: Det kan ikke betale sig at montere gyllegardiner ved punktudsugning.

Formålet med denne afprøvning var at undersøge, om punktudsugning i kombination med gyllegardiner kunne øge opsamlingen af ammoniak- og lugtemissionen via punktudsugningsluften fra en slagtesvinestald. Samtidig var formålet at undersøge, om afprøvningen kunne bekræfte Computational fluid dynamics (CFD) simuleringer om, at den samlede emission fra stalden kan reduceres med 41 procent ved at anvende punktudsugning i kombination med gyllegardiner. 

Der indgik følgende tre grupper i afprøvningen:

  • En forsøgsgruppe med både ti procent punktudsugning og gyllegardiner
  • En forsøgsgruppe med kun 10 procent punktudsugning
  • En kontrolgruppe uden hverken punktudsugning og gyllegardiner.

I forsøgssektionen med punktudsugning og gyllegardiner blev 68 procent af den samlede ammoniakemission udledt via punktudsugningen. I forsøgssektionen med kun punktudsugning blev 66 procent af ammoniakemissionen udledt via punktudsugningen, og der var ikke statistisk forskel på de to forsøgssektioner. Punktudsugning kombineret med gyllegardiner formåede at samle 56 procent af lugtemissionen i punktudsugningen, mens punktudsugning alene samlede 53 procent af emissionen i punktudsugningen. Der var ikke signifikant forskel på de to forsøgsgrupper. Punktudsugning og gyllegardiner formåede at samle 66 procent af svovlbrinteemissionen, mens punktudsugning alene samlede 62 procent af svovlbrinteemissionen i punktudsuget, og der var ligeledes ikke signifikant forskel på de to grupper. 

Resultaterne viste, at både ti procent punktudsugning alene og punktudsugning kombineret med gyllegardiner formåede at reducere koncentrationen af ammoniak, lugt og svovlbrinte målt i loftudtaget i forhold til kontrolsektionen. Der var dog ikke statistisk sikker forskel på de to forsøgsgrupper og kontrolsektionen i forhold til den samlede ammoniak-, lugt- og svovlbrinteemission fra stalden.

Afprøvningen bekræftede at ti procent punktudsugning formår at samle en væsentlig del af ammoniak og lugtemissionen i en lille del af ventilationsluften. Der var i denne afprøvning ikke yderligere effekt af at anvende punktudsugning kombineret med gyllegardiner sammenlignet med punktudsugning alene. Desuden kunne afprøvningen ikke bekræfte CFD-simulering om, at staldens samlede emission kunne reduceres ved at kombinere ti0 procent punktudsugning med gyllegardiner. Det kan på baggrund af afprøvningens resultater derfor ikke anbefales at montere gyllegardiner i forbindelse med punktudsugning, da der ikke opnås yderligere effekt.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Anders Leegaard Riis, Tina Sørensen

Udgivet: 16. december 2019

Dyregruppe: Slagtesvin