26. januar 2016

Notat Nr. 1603

Udviklingen i sodødelighed - tal fra DAKA 2015

Opgørelse af døde søer fra DAKA viser, at sodødeligheden nu er på 11,4 pct. af årssøerne. Det er det laveste niveau siden 2001.

For ottende år i træk dør eller aflives færre søer i danske stalde.

I 2015 modtog DAKA 117.723 søer. Det er godt 6.000 færre end for 2014. Dødeligheden faldt således fra 11,9 til 11,4 pct. af årssøerne, og det er det laveste niveau siden 2001.

SEGES Videncenter for Svineproduktion vil i samarbejde med landbrugets dyrlæger og rådgivere fortsat arbejde på, at dødeligheden skal vedblive at falde for at indfri målsætningen på 9 pct. af årssøerne i 2018. Det er derfor afgørende at fastholde fokus på at reducere dødeligheden i besætningerne.


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Christian Koustrup Frandsen

Udgivet: 26. januar 2016

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Sundhed