20. januar 2022

12 konkrete tiltag til din ESG-rapport

Nyt katalog med virkemidler til bæredygtig udvikling i griseproduktion giver dig viden og inspiration til arbejdet med ESG på din bedrift. Kataloget er udviklet af SEGES Innovation.

Tallet med to streger under nede i højre hjørne af regnskabet er naturligvis stadigvæk meget afgørende, når banker, kreditforeninger og samarbejdspartnere skal vurdere din landbrugsvirksomhed. Men tallet står ikke alene, og én af de faktorer, som får større og større betydning, er dit arbejde med ESG.

Hvad betyder ESG?

ESG står for Environment, Social og Governance og kan på godt dansk oversættes til miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse. Arbejdet med ESG kan samles i en såkaldt ESG-rapport.
SEGES Innovation har udarbejdet en skabelon, som er målrettet griseproducenter. Skabelonen er tænkt som en guideline for dit arbejde med ESG-afrapportering. Nogle af de foreslåede indikatorer giver mere mening for en given landbrugsvirksomhed end andre. Det er vigtigt, at afrapporteringen tager udgangspunkt i din virksomhed og din strategi.

Det forventes, at det inden for to-fire år bliver et krav for dig som griseproducent at afrapportere din status og planlagte aktiviteter inden for hele ESG. 

12 tiltag til at optimere din bedrift i en bæredygtig retning 

Men hvilke tiltag skal du gøre på din bedrift for at optimere din bæredygtige udvikling? Og hvilke tiltag vil forbedre din ESG-rapport? Det får du inspiration til og viden om i et nyt katalog, som samler et udvalg af virkemidlerne inden for griseproduktion.

De 12 virkemidler er: 

 • Gyllekøling
 • Hyppig udslusning af gylle
 • Staldforsuring af grisegyllen
 • Afsæt svinegyllen til biogas
 • Klimaoptimeret foder
 • Øget produktivitet
 • Hjerteordningen på dyrevelfærd
 • Handlingsplaner for:
  • Nedsættelse af antibiotikaforbruget
  • Nedsættelse af dødelighed
  • At undgå grise, der burde have været aflivet
  • Specifikke sygdomme og skader
  • Nedsat behov for halekupering

Virkemidlerne er beskrevet grundigt i kataloget med gode tips til at komme i gang, cases, sideeffekter og økonomiske konsekvenser. 

Foruden kataloget med virkemidler til en bæredygtig udvikling i grisestalden, har SEGES Innovation også udviklet et katalog for marken og for et for økonomi og virksomhedsledelse, som kan være relevante for dig.

Begynd i det små 

Det er ikke meningen, at du som griseproducent skal kunne sætte flueben ud for hvert eneste af virkemidlerne hverken i dag eller i morgen. Tilsvarende kan du allerede klare dig rigtig godt på nogle områder, og derfor ikke have behov for at iværksætte yderligere tiltag. Kataloget skal give dig en ide om, hvilke virkemidler, der vil passe bedst til din bedrift, så du kan få mest mulig effekt ud af din indsats for en mere bæredygtig udvikling.

Nogle af virkemidlerne har du måske allerede implementeret. Måske nogle slet ikke passer til dig og din bedrift. Men der vil helt sikkert også være virkemidler, som du kan tage fat på.

Til fordel for din bedrift og relationen til din bank – og for verdenen omkring dig.