17. november 2022

Podcast: Værktøjer til klima og bæredygtighed

Virkemiddelkatalog og ESGreen Tool er nogle af de værktøjer, der kan hjælpe dig med at synliggøre, hvor du skal sætte ind for at klimaforbedre din bedrift. En podcast fra kanalen SEGES Gris gør i dybden med, hvordan du kommer i gang med at bruge værktøjerne.

For mange er fokus på bedriftens klimaaftryk det, der kan sikre ens produktion i fremtiden. Klima er nemlig blevet et emne, der kan være afgørende for, at grisekødet stadig er et attraktivt produkt for forbrugerne i fremtiden.

Derfor har SEGES Innovation udviklet et virkemiddelkatalog og værktøjet ESGreen Tool, der hjælper griseproducenterne med at tilgå deres produktion mere klimavenligt.

”Grise producenter har i mange år skullet forholde sig til miljøspørgsmål. Miljøet er grundlaget for at have en produktionstilladelse, og klima bliver efterhånden ligestillet med miljø. For eksempel er hyppig udslusning et lovkrav fra næste år,” siger Finn Udesen, chefkonsulent i SEGES Innovation, Center for Klima & Bæredygtighed, og fortsætter:

”Virkemiddelkataloget bidrager med at sætte fokus på alle områder, hvor der er mulighed for at reducere klimagasser – lige fra foderets klimapåvirkning, til produktivitet og tekniske virkemidler, hvor ESGreen Tool beregner klimaeffekterne.”

Krav til kendskab af klimaaftrykket

En ESG-rapport er en omfattende fortælling om en landbrugsvirksomheds arbejde med bæredygtig griseproduktion. En vigtig del af en ESG-rapport er blandt andet de handleplaner, som virksomhedens ledelse har ansvaret for.

”Selvom der endnu ikke er noget krav til at have en ESG-rapport for bedriften, så er landbruget jo storleverandør af råvarer til fødevareindustrien. Derfor vil der komme en naturlig efterspørgsel efter klimaaftryk fra produktion af grise, hvormed man blandt andet kan se, at griseproducenten arbejder med at gøre produktionen så bæredygtig som muligt,” lyder det fra Finn Udesen.

Husk at abonnere på SEGES Gris' podcastkanal i din podcastapp. Så får du en notifikation, næste gang vi har et afsnit klar til dig.
Se hvordan du abonnerer på podcastkanalen i videoen.

15 klimadage på vej til de danske landmænd

De danske landmænd får nu en oplagt mulighed for at blive klogere på deres klimaaftryk og klimaværk-tøjet ESGreen Tool, når der afholdes 15 klimadage rundt i hele landet fra d. 1. september 2022 til d. 31. januar 2023.

Det er gratis at deltage på en klimadag.