Vand til grise

En god vandforsyning og en god vandkvalitet er vigtig for, at grisene trives.

Dette afsnit beskriver forhold, som har betydning for grisenes behov for drikkevand. Derudover beskrives forhold vedrørende drikkevandets kvalitet, som er væsentlige at holde øje med i det daglige.

Ca. 70 pct. af den udvoksede gris består af vand. Indholdet varierer afhængig af dyrets alder og fedtprocent. Vandindholdet er således relativt størst hos fostre (ca. 80 pct.) og unge dyr i vækst, mens det er lavest hos udvoksede dyr.


Figur 1. En god vandforsyning og en god vandkvalitet er vigtig for, at grisene trives
(foto: Lars Grunwald, billede nr. 7379).
 

Vands funktion i organismen:
  • Transport- og opløsningsmiddel for nærings- og affaldsstoffer
  • Medium for kemiske reaktioner
  • Betydning for foderets passage gennem fordøjelseskanalen
  • Opretholdelse af elektrolytbalance og smøremiddel i led
  • Regulering af kropstemperatur

Vandindhold i dyr er relativt konstant fra dag til dag. Denne stabilitet afhænger dog af optagelse og tab af vand. Vandbalancen opretholdes af nyrerne, og den mængde vand, der udskilles med urinen kan variere betydeligt afhængig af vandoptagelse. Drikkevand eller vand fra foderet skal erstatte den mængde væske, som udskilles med gødning, urin, mælk samt ved fordampning.