30. september 2010

grisenes Vandbehov

Behovet for drikkevand afhænger af følgende faktorer:

  • Dyrets vægt
  • Foderets indhold af tørstof, protein og salte
  • Foderoptagelse (høj foderoptagelse medfører et større behov for vand)
  • Mælkeydelse
  • Omgivelsernes temperatur
  • Sundhedstilstand

Der er dog en betydelig variation i vandbehovet set i relation til, hvilken gruppe af dyr, der er tale om, se tabel 1.

Tabel 1. Grisenes behov for vand.

 Dyregruppe Vandbehov l/dag 

Pattegrise (inkl. somælk)

1 – 2

Smågrise

1 – 5

Ungsvin, 15-45 kg

4 – 8

Slagtesvin, 45-100 kg

6 – 10

Drægtige søer

12 – 20

Diegivende søer

25 – 35

Orner

8 – 10

Søer har specielt et stort vandbehov på grund af foster- og mælkeproduktion. Vandbehov hos diegivende søer varierer i forhold til det antal pattegrise, der er hos soen og deres mælkeforbrug.

Man skal altid sikre sig, at ventiltype, antal af ventiler, trykforhold mm. er afstemt efter grisenes vandbehov. De tekniske forhold om grisenes vandforsyning er beskrevet i afsnittene om vakuumventil, drikkeventil, drikketrug, drikkekop.

Vurdering

I henhold til "Bekendtgørelse om beskyttelse af svin" [1] skal grise ældre end to uger have fri adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde eller kunne dække deres væskebehov på anden måde.

Vurdering af vandbehov samt type af vandforsyning er baseret på følgende forsøg og erfaringer:

Smågrise: [2], [3], [4], [16]

Slagtesvin: [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]

Søer: [13], [14], [15]

Referencer

 [2]  Petersen, Lisbeth Brogaard (1994): Drikketrug til fravænnede grise. Erfaring nr. 9414, Landsudvalget for Svin.
 [3]  Nielsen, Henning E.; Danielsen, Viggo & Larsen, A. Eklundh (1983): Vådfodring med vand eller syrnet mælk til smågrise fravænnet ved 5 ugers alderen. Meddelelse nr. 462, Statens Husdyrbrugsforsøg.
 [4]  Sørensen, Martin Tang; Poulsen, Hanne Damgaard & Jensen, Bent Borg (1989): Nitratholdigt drikkevand til unge grise. Meddelelse nr. 750, Statens Husdyrbrugsforsøg.
 [5]  Jensen, Bent Borg; Sørensen, Martin Tang & Poulsen, Hanne Damgaard (1990): Nitrat til grise - 1. Den mikrobielle aktivitet i forskellige tarmafsnit hos unge grise tildelt nitratholdigt drikkevand. Meddelelse nr. 764, Statens Husdyrbrugsforsøg.
 [6]  Jensen, Bent Borg; Poulsen, Hanne Damgaard; Sørensen, Martin Tang; Geest, Torben & Cox, Raymond P. (1990): Nitrat til grise - 2. Mikrobiel reduktion af nitrat og nitrit i forskellige tarmafsnit hos unge grise tildelt nitratholdigt drikkevand. Meddelelse nr. 765, Statens Husdyrbrugsforsøg.
 [7]  Pedersen, Orla Grøn & Udesen, Finn K. (1982): Forbedrede 2-klimastalde til slagtesvin. Meddelelse nr. 42, Landsudvalget for Svin.
 [8]  Petersen, Lisbeth Brogaard (1995): Drikkekoppen "DRIK-O-MAT" kontra bideventiler til slagtesvin. Erfaring nr. 9502, Landsudvalget for Svin.
 [9]  Pedersen, Per Nyby (1986): Afprøvning af fodring efter ædelyst fra automater sammenlignet med normfodring til slagtesvin samt afprøvning af foderautomater med og uden mekaniske udfodringsanordninger. Meddelelse nr. 101, Landsudvalget for Svin.
 [10]  Ambrosen, Karsten (1993): Vandforsyningens indflydelse på skatolniveau og frasortering af hangrise. Erfaring nr. 9303, Landsudvalget for Svin.
 [11]  Pedersen, Orla Grøn & Ingwersen, Jens (1982): Våd-og støbfodring samt tørfodring med forvanding til slagtesvin. Meddelelse nr. 39, Landsudvalget for Svin.
 [12]  Mortensen, H. P.; Larsen, A. Eklundh & Støier, Susanne (1986): Beriget vand til slagtesvin. Meddelelse nr. 642, Statens Husdyrbrugsforsøg.
 [13]  Pedersen, Orla Grøn & Ingwersen, Jens (1983): Afprøvning af 3 fodringssystemer til søer. Meddelelse nr. 54, Landsudvalget for Svin.
 [14]  Andersen, Anders (1985): Vandtildeling til søer i diegivningsperioden. Meddelelse nr. 87, Landsudvalget for Svin.
 [15]  Sørensen, Gunner & Smidth, Jens (1993): Forvanding af diegivende søer. Meddelelse nr. 262, Landsudvalget for Svin.
 [16]  Petersen, Lisbeth Brogaard (1995): Bideventiler kontra drikkekoppen "Mini-Drik-o-mat" til smågrise. Meddelelse nr. 309, Landsudvalget for Svin.