Manual om hjemmeblanding

Opdateret 20. december 2018

Manualen om hjemmeblandermanagement giver klare anvisninger på, hvordan hjemmeblanding med enkle metoder kan styres og optimeres, således at foderet skaber grundlag for et stabilt højt produktionsniveau i svineproduktionen.

Som hjemmeblander er du selv både produktchef, kvalitetschef og indkøbschef for din foderproduktion. Det er dit ansvar at sikre sunde råvarer og at fremstille et korrekt sammensat foder som grundlag for en optimal svineproduktion. Hjemmeblander-manualen samler anvendt viden og praktiske erfaringer i et overskueligt og læsevenligt produkt.

Manualen består af en række håndbogsblade, der beskriver de vigtigste arbejdsprocesser i foderproduktionen - fra råvare til færdigfoder. Dertil kommer en række tjeklister og arbejdsplaner, som kan tilpasses den enkelte bedrift, og som medvirker til at systematisere arbejdet. Baggrund for manualen er forsøgsresultater, praktiske erfaringer og gældende lovgivning på udgivelsestidspunktet.

Vær opmærksom på, at der i håndbogsbladene findes henvisninger til bilag, der kun er tilgængelige ved kontakt til medlemmer af ekspertgruppe hjemmeblandermanagement.

Hjemmeblandermanualen kan du bruge sammen med minimanualen, der kort beskriver de vigtigste funktioner i din fodercomputer. Minimanualer får du hos din lokale svinerådgiver eller hos firmaerne SKIOLD, Funki og Big Dutchman.

Finansiering

Den Europæiske Union ved den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.