Opdateret/Gennemlæst 27. august 2021

Manual om hjemmeblanding

Manualen om hjemmeblandermanagement giver klare anvisninger på, hvordan hjemmeblanding med enkle metoder kan styres og optimeres, således at foderet skaber grundlag for et stabilt højt produktionsniveau i svineproduktionen.

Manualen består af en række håndbogsblade, der beskriver de vigtigste arbejdsprocesser i foderproduktionen - fra råvare til færdigfoder. Dertil kommer en række tjeklister og arbejdsplaner, som kan tilpasses den enkelte bedrift, og som medvirker til at systematisere arbejdet.

Baggrund for manualen er forsøgsresultater, praktiske erfaringer og gældende lovgivning på udgivelsestidspunktet.

Vær opmærksom på, at der i håndbogsbladene findes henvisninger til bilag, der kun er tilgængelige ved kontakt til medlemmer af ekspertgruppe hjemmeblandermanagement.

Dit ansvar

Som hjemmeblander er du selv både produktchef, kvalitetschef og indkøbschef for din foderproduktion. Det er dit ansvar at sikre sunde råvarer og at fremstille et korrekt sammensat foder som grundlag for en optimal svineproduktion.

Brug manualen sammen med minimanualen

Hjemmeblandermanualen kan du bruge sammen med minimanualen, der kort beskriver de vigtigste funktioner i din fodercomputer.

Minimanualen får du hos din lokale svinerådgiver eller hos firmaerne SKIOLD, Funki og Big Dutchman.