Opdateret/Gennemlæst 19. september 2011

Svømmere / Splay leg

Splay leg er en medfødt arvelig lidelse, der giver svag muskulatur i lemmerne – særligt bagbenene.

Beskrivelse

Splay legs er den hyppigst forekommende af de arvelige lidelser, og den optræder i form af medfødt myofibrilær hypoplasi. Lidelsen ses oftest hos ornegrise og oftest hos Landrace.

Årsag

Splay leg er en arvelig lidelse. Dog er der desuden set tilfælde af svømmere, hvor soen har modtaget foder med indhold af svampegiften zearalenon[1]. Disse grise havde dog ikke de for den arvelige lidelse karakteristiske fund ved mikroskopisk undersøgelse af de ramte muskelgrupper. Endvidere var antallet af ramte grise samt dødeligheden blandt disse højere end normalt.

Udvikling, udbredelse og betydning

I England forekommer lidelsen blandt 0,4 procent af de fødte grise, og der regnes med en dødelighed på omkring 50 procent, hvor den hyppigste dødsårsag er sult, infektion i forbindelse med slidsår eller ihjellægning.

Lidelsen ses især hos landrace med anlæg for hurtig vækst [2] og regnes for multifaktoriel, idet der ud over en arvelig muskelsvaghed samtidig skal være en udløsende faktorer før tilstanden bliver klinisk synlig fx lav fødselsvægt, fejl i soens fodring, faringsinduktion før dag 113 samt uhensigtsmæssig gulvbelægning.

Ofte ses kun enkelte grise med lidelsen, men ved undersøgelse af muskelprøver af tilsyneladende normale kuldsøskende, har disse også lettere forandringer i muskulaturen.

Symptomer

Det er en medfødt tilstand, hvor pattegrise i lettere eller sværere grad sidder/ligger i frøstilling og er ude af stand til at stå på benene. Som regel angribes kun en enkelt eller få grise i et kuld. Ved fødslen har de angrebne grise underudviklede muskeltråde i skelet-muskulaturen, men tilstanden helbredes oftest meget hurtigt af sig selv.

Ved denne lidelse har grisene ikke en manglende koordinering af deres bevægelse, som det ses ved rystesyge.

[PageBreak]

Diagnose

Ved den arvelige form for svømmere viser histologiske undersøgelse en udtalt underudvikling af nerverne i den nederste del af rygmarven samt underudvikling af muskelfibre i berørte muskelgrupper - som oftest kun bagbenene. Desuden er RNA:DNA forholdet lavere i muskulaturen hos svømmere.

Endvidere ses lavere kobber-indhold i serum med gns. 311,4 mikrogram/dl mod normalt gns. 628,33 mikrogram/dl. Dette sammenholdt med det lavere fund af hæmoglobin og makroglobulinerne f og s, tyder på en kronisk tilstand af lav iltspænding på grund af en mangel ved moderkagens funktion [3].

Håndtering

Forebyggelse kan gøres med ontrol med lidelsen, som er mulig gennem selektion i avlsmaterialet, ved at undlade at udtage avlsdyr fra angrebne kuld.

Velfærdsvurdering

I svære tilfælde skal man plastre grisens bagben sammen og vurdere, hvordan grisen klarer sig blandt kuldsøskende. Er mulighederne for at klare sig dårlige, eller er grisen ikke bedre i løbet af få dage, skal den aflives.

Økonomi

Som sådan har lidelsen ikke den store økonomiske betydning.

Referencer

[1]

Vanyi, A., A. Bata, R. Glavits & F. Kovacs (1994). Perinatal estrogen syndrome in swine. Acta Vet Hung 42 (4): 433-446.

[2]

Tomko, M. (1993). Influence of parental origin, litter size and sex on the frequency of splayleg in piglets - a case report. Acta Vet Hung 41 (3-4): 329-339.

[3]

Svendsen, L.S., B.R. Westrom, J. Svendsen, A.C. Olsson, & B.W. Karlsson (1991). Blood serum characteristics of newborn pigs - comparition of unaffected pigs belonging to five mortality groups. Acta Vet Scand 32 (3): 287-299.