Opdateret 19. juni 2013

Mellemørebetændelse

Mellemørebetændelse forekommer hos alle aldersgrupper af ungdyr.Det er vigtigt at behandle grisene tidligt i forløbet, da det forandrede knoglevæv ikke vil kunne gendannes.

Betændelse i mellemøret og trommehulen, også kaldet otitis media, forekommer hos alle aldersgrupper af ungdyr.

De typiske symptomer er skæv hovedholdning og/eller cirkelbevægelser, men langt fra alle grise med mellemørebetændelse viser tydelige kliniske symptomer, andet end varierende grader af utrivelighed.

Årsag

Den egentlige årsag til mellemørebetændelse er ikke kendt, men det er sandsynligt, at infektion med Mycoplasma hyorhinis spiller en rolle sammen med andre infektioner så som Pasteurella multocida, E. coli, Streptococcus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae (ondartet lungesyge) og Haemophilus parasuis (Glässers syge).

Udvikling, udbredelse og betydning

Infektionen introduceres formentlig via det eustakiske rør (kanal der løber fra svælget ind til mellemøret). Podning med Mycoplasma hyorhinis i næsehulen har således vist, at infektionen hurtigt etablerer sig i det eustatiske rør, hvor den fremkalder en betændelsestilstand.

Ved sekundære infektioner med fx pasteurella bakterier udvikles en alvorligere betændelsestilstand med pus og henfald af knoglestrukturen i trommehulen. Fra mellemøret kan infektionen brede sig videre til det indre øre og via hørenerven til hjernehinderne.

I besætninger med kronisk forekomst af ondartet lungesyge, kan Ap-bakterierne etablere sig i trommehulen med pusdannelse og vævsdød til følge.
Udbredelsen i Danmark er ikke kendt i detaljer. Japanske undersøgelser har påvist, at knap 70 procent af de utrivelige grise (uanset alder), der indsendes til laboratoriemæssig undersøgelse har mellemørebetændelse. Tilsvarende opgørelser er ikke gjort i Danmark, men i det materiale som Laboratorium for Svinesygdomme modtog til obduktion i 2008, blev der påvist mellemørebetændelse i 7% af grisene. Opgørelsen omfatter dog både trivelige og utrivelige grise. Det må derfor forventes, at mellemørebetændelse er almindeligt forekommende.

Symptomer

Figur 1. Gris med mellemørebetændelse – et hældende
hoved er et typisk symptom
(foto: Birgitta Svensmark, billede nr. 592)

Typisk hælder angrebne grise med hovedet til den ene eller anden side og går i rundkreds – se figur 1. Symptomerne bliver især tydelige, når man stresser eller provokerer grisen.

I langt de fleste tilfælde ser man dog ikke andre symptomer end utrivelighed.

Obduktion

I trommehulen, knogleudhvælving lige under kraniet, kan der påvises varierende grader af betændelse – se figur 2 - lige fra en ganske let irritationsproces med væskeophobning, hvor snitfladen blot er fugtig, men knoglestrukturen intakt, til en voldsom betændelse med henfald af den indre knoglestruktur og pusdannelse – se figur 3.

Figur 2.  åbent kranie - gris med en normal trommehule. A: Hjernekiste; B: Trommehule med normal netværksagtig knoglestruktur (foto: Birgitta Svensmark, billede nr. 5748)
Figur 3. Et åbent kranie - gris med en trommehule fyldt med pus (A) (foto: Brigitta Svensmark, billede nr. 5747)

Diagnose

Diagnosen stilles på baggrund af de kliniske symptomer og obduktionsfund. Da de karakteristiske cirkelbevægelser ikke altid forekommer, kan det derfor være nødvendigt at obducere en række grise for at afgøre, om mellemørebetændelse er et problem i besætningen.

Håndtering

Behandling med antibiotika, der virker mod Mycoplasma og pasteurellabakterier vil være aktuelt. Det er vigtigt at behandle grisene tidligt i forløbet, da det forandrede knoglevæv ikke vil kunne gendannes. Eftersom lidelsen formentlig er forbundet med smerter kan det være en fordel samtidig at give en smertestillende behandling.
Der findes ingen effektiv forebyggelse af mellemørebetændelse.

Det er vigtigt at styrke grisenes generelle modstandskraft ved at sikre en god råmælksforsyning, undgå tilbageflytning og sørge for et godt nærmiljø.

Velfærdsvurdering

Den høje forekomst af mellemørebetændelse hos netop de utrivelige grise viser, at sygdommen har betydning for grisens produktivitet. Det må ligeledes forventes, at lidelsen kan være forbundet med betydelig smerte og ubehag.

Behandling med et egnet antiotikum bør indledes, straks der ses symptomer som beskrevet. Med hældende hovedholdning og cirkelbevægelser skal grisen isoleres i aflastningssti under behandlingen. I den indledende fase bør der behandles med smertestillende midler. Såfremt grisen ikke gradvist retter sig og er helbredt på 5 dage, skal den aflives, da helbredelse så ikke er mulig.

Referencer

[1]

Shimada, A. et al. (1992). A Pathological and Bacteriological Study on Otitis Media in Swine. Vet. Pathol. 29: 337-342.

[2]

Kazama, S. et al. (1994). Isolation of Mycoplasma hyorhinis and Mycoplasma arginini from the ears of pigs with otitis media. Research in Veterinary Science 56: 108-110.

[3]

Intranasally inoculated Mycoplasma hyorhinis causes eustachitis in pigs. Veterinary-Pathology. 1999, 36: 2, 174-178; 14 ref.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.