Opdateret 29. august 2012

Svinekopper

Svinekopper er vidt udbredt i den danske svineproduktion. Det er en mild sygdom, der kun forårsager forandringer i huden.

Kopper er en smitsom virusinfektion, der hovedsageligt rammer unge grise. Svinekopper viser sig som runde mørke pletter i huden, særligt på bugen. Grisene kan blive let nedstemte i få dage.

Årsag

Kopper hos svin kan fremkaldes af vacciniavirus, kokoppevirus og svinekoppevirus. I praksis spiller kun svinekoppevirus en rolle.

Udvikling, udbredelse og betydning

Svinekopper er vidt udbredt. Lidelsen ses dog særligt i besætninger med dårlig hygiejne og med angreb af svinelus (Haematopinus suis). Sygdommen overføres ved direkte kontakt, hvor virus invaderer organismen via beskadigelser i huden. Virus kan forblive i skorperne i månedsvis, selv om skorperne er faldet af grisen. Svinelus kan ved sine bid fremkalde indgangsporte for virus. Desuden kan lus og andre insekter passivt overføre svinekoppevirus.

Overførsel med svinelus giver typisk læsioner på undersiden af grisen, incl. yver og vulva. Overførsel med fluer og myg sker sjældnere og giver typisk læsioner på oversiden af grisen, incl. tryne og ører.

Grise i alle aldre kan smittes med kopper, men da der udvikles en god immunitet efter en infektion, ses symptomer hyppigst hos grise i 2-5 ugers alderen. Dyr, der er ældre end 4 måneder, er oftest ikke modtagelige for koppevirus.

Svinekopper er en mild sygdom, der kun forårsager forandringer i huden. Der ses aldrig forandringer på slimhinderne.

Symptomer

Inkubationstiden er 3-6 dage. Infektionen starter med røde pletter i huden, der udvikles til papler (vabler) på op til 5-6 mm i diameter. Disse omdannes efter yderligere 4-5 dage til skorper. Ca. 3 uger efter infektionens start falder skorperne af og efterlader små lyse ar i huden. Forandringerne findes særligt på tyndhudede områder som:

  • Bug
  • Lyske
  • Ører
  • Nakke

Obduktion

Obduktion er ikke relevant ved denne lidelse.

Diagnose

Svinekopper skal differentieres fra andre vesikulære sygdomme, tidlige stadier af skab og rødsyge. Desuden kan svinekopper forveksles med sort eksem og andre hudforandringer, forårsaget af
allergi, ernæringsbetingede hudforandringer eller solskoldethed hos udegående grise.

Håndtering

Der er ingen specifik behandling mod svinekopper, så den mulige behandling går på at kontrollere infektion med sekundære bakterier og forbedre den generelle sundhed af grisene.

Forebyggelse af svinekopper i besætninger med svinelus kan ske ved udryddelse af svinelusene og ellers ved at højne hygiejnen generelt.

Velfærdsvurdering

Selv om grisene kan være let nedstemte i et par dage, kan de forblive blandt stifæller. Selv med det milde sygdomsforløb skal der holdes en god hygiejne i stierne, både til hjælp for angrebne grise og som forebyggelse af nye tilfælde.

Økonomisk betydning

Grisene kan være let nedstemte i få dage, men den økonomiske betydning af kopper er oftest minimal.

Yderligere læsning

[1]

Diseases of swine, 8th edition  1999: 291-294., 9th edition 2006: 189-190.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.