Opdateret/Gennemlæst 10. december 2012

Forhud og forhudssæk - betændelse

Betændelse i forhud eller forhudssæk viser sig i form af ophobning af sekret. Denne lidelse kaldes også for balanoposthitis.

En lang række bakterier kan give infektion lokalt i forhud og forhudssæk, bl.a.:

  • Streptokokker som påvises relativt ofte
  • Eubakterium suis ses hyppigt isoleret fra forhuden hos orner, men der er dog tilsyneladende ingen symptomer hos ornerne.

Udvikling, udbredelse og betydning

Betændelse i forhuden optræder ofte sammen med forsnævring af forhudsåbningen. Lidelsen ses ofte inden ornen er kønsmoden, men ældre orner kan også udvikle forhudsbetændelse. Lidelsen er relativ almindelig og kan have betydning ved overførsel af smitte i forbindelse med bedækning.

Symptomer

Der ses udfyldning af forhud og forhudssæk på grund af ophobet væske. Under bedækning sker ofte spontan udtømning af det meget bakterieholdige sekret. Hvis der er læsioner af slimhinden er sekretet blodtilblandet. På grund af sår og dannelse af arvæv kan forhudsåbningen forsnævres med efterfølgende øget ophobning af sekret og eventuelt bedækningsproblemer.

Symptomerne er ofte vanskelige at erkende, idet ornen generelt sjældent påvirkes af lidelsen.

Obduktion

Der påvises betændelse i forhudsslimhinden med irritation, rødme og væskeophobning samt eventuelt sår i slimhinden. Hvis lidelsen er af ældre dato, kan tillige ses dannelse af arvæv, hvor sår er afhelet.
Diagnose

Der påvises betændelse i forhudsslimhinden med irritation, rødme og væskeophobning samt eventuelt sår i slimhinden. Hvis lidelsen er af ældre dato, kan tillige ses dannelse af arvæv, hvor sår er afhelet.

Håndtering

Ved mistanke om bedækningssmitte bør diagnosen stilles ved undersøgelser af smittede hundyr samt sæd- og forhudsskylleprøver.

Hvis ornerne er inficerede, anbefales det at de udsættes, da behandling kun har begrænset effekt.

Bedækningssmitte optræder hyppigst sammen med svækket immunforsvar hos søerne. Ved bedækningssmitte bør alle de forhold, som påvirker søernes immunstatus, gennemgås.

Velfærdsvurdering

Der er ikke velfærdsmæssige problemer ved denne lidelse. Som nævnt ovenfor kan hundyrene smittes og ornen bør derfor udsættes.
Økonomisk betydning

Forhudsbetændelse er relativ almindelig og har ved udsætning af ornen en økonomisk betydning, som svarer til tabet af ornen. I besætninger med bedækningssmitte har lidelsen en væsentlig større økonomisk betydning på grund af børinfektioner og forhøjet omløberprocent.