Opdateret/Gennemlæst 11. december 2016

Klamydier hos svin/ Chlamydophila pecorum

Infektion med Chlamydophila pecorum kan føre til abort hos søer. Det er ikke klart, om infektion med klamydier også kan medføre flåd, lav kuldstørrelse eller symptomløse omløbere.
Klamydier er bakterier, som lever inde i cellerne. De smitter ved overførsel af væske og slim.

Diagnostik

Test af blodprøver har ingen værdi, da blodprøverne ikke kan skelne mellem de to typer Chlamydophila pecorum, som kan medføre abort og Chlamydia suis, som ikke giver reproduktionsproblemer. Fra besætninger med aborter kan fostre og kønsorganer undersøges ved mikroskopi, hvor klamydiagenerne farves (FISH). Klamydierne findes hyppigst i fostrenes lunger.

Forekomst

Chlamydophila pecorum er påvist i flere danske sohold, men udbredelsen kendes ikke.

Abort

Ofte er de aborterede fostre let misfarvede som tegn på, at de har været døde i nogle dage. Ved obduktion af fostrene kan det bemærkes, at lungerne er unormale. Dette er dog ikke et sikkert tegn. De øvrige organer er sjældent synligt påvirkede.

Smitte

Det ser ikke ud til, at søer i en løsdriftssti smitter hinanden. Smitten sker alt overvejende ved overførsel af væske. Det vil sige med sæd, skedeslim og måske urin. Undgå derfor at overføre smitte, når du tester brunstslimen på søer og polte. Når man inseminerer er det vigtigt at undgå at berøre kateteret med beskidt hånd. Smitte kan muligvis også overføres ved fødselshjælp.

Behandling

De fleste antibiotika virker imod klamydier. Her dog undtaget aminoglucosider. Den optimale dosering og varighed af behandling kendes ikke.

Typer af klamydier

  • Chlamydophila pecorum. Kan give abort hos søer og kvæg. Denne type er påvist i lungerne fra aborterede fostre i Danmark.
  • Chlamydia suis: Findes i Danmark. Kan muligvis give diarre hos svin.
  • Chlamydia abortus: Er ikke påvist i Danmark. Kan give abort hos svin og kvæg.
  • Chlamydia trachomatis: Giver øjenbetændelse og æggelederbetændelse hos mennesker. Smitter ikke til svin.
  • Chlamydia psittaci: Smitter fra fugle. Kan give abort hos får og måske hos kvæg og svin. Kan give Influenzalignende tilfælde (papegøjesyge) hos mennesker.