Opdateret/Gennemlæst 16. januar 2013

Penis misdannet / unormalt udviklet penis

Misdannelser kan medføre, at ornen ikke er i stand til at bedække en so eller, at ornen ikke kan sædtappes.

Sammendrag

Der er flere former for misdannelser af penis:

  • Strengdannelse - Ornen er ikke i stand til at skafte ud, som følge af strengdannelse mellem den forreste del af penis og forhud. Ved forsøg på udskaftning drejes den forreste del af penis bagud.
  • Underudviklet penis - Ved underudvikling af penis når penis, selv under udskaftning, ikke ud gennem forhudsåbningen.
  • Spiraldannelse mangler - Ved manglende spiral-dannelse af den forreste del af penis, er den forreste del af penis ikke proptrækker-formet, men helt glat.

Årsag

Lidelserne anses for at være arvelige.

Udvikling, udbredelse og betydning

Strengdannelse fra penishoved til forhud er medfødt. I en del tilfælde opløses strengdannelsen – eventuelt samtidig med, at ornen bliver kønsmoden. Hvis strengdannelsen består efter kønsmodning, sker der ofte spontan overrivning af strengen i forbindelse med udskaftning/bedækning. Lidelsen forekommer af og til.

En for lille penis eller manglende spiral-dannelse af den forreste del af penis er medfødt. Ornen udviser normal sexualadfærd med bedækningsforsøg. På grund af misdannelse af penis kan bedækningen dog ikke gennemføres. Lidelserne er relativt sjældne.

Symptomer

Ved strengdannelse mellem penis og forhud udviser ornen normal bedækningslyst, men spidsen af penis vil ved udskaftning bøjes bagover. Hvis der ikke sker overrivning af strengdannelsen, er ornen ikke i stand til at gennemføre bedækningen.

Også ved for lille penis og ved manglende spiral-dannelse udviser ornen normal bedækningslyst, men på grund af penis-misdannelserne kan en bedækning ikke gennemføres.

Obduktion

Ved obduktion er de nævnte penis-misdannelser umiddelbart synlige.

Diagnose

Diagnosen stilles på baggrund af ornens gentagne, men ikke gennemførte bedækningsforsøg og ved inspektion af penis i forbindelse med fx bedækningsforsøg.

Håndtering

Orner med strengdannelse bør på grund af lidelsens arvelighed ikke anvendes i avlen, selv om strengdannelsen overrives spontant eller meget nemt kan overskæres.

Orner med penis-misdannelser kan på grund af den manglende bedækningsevne ikke anvendes.

Velfærdsvurdering

Der er ikke velfærdsmæssige problemer ved denne lidelse. Som nævnt ovenfor bør pågældende orner sættes ud.

Økonomisk betydning

Lidelserne er medfødte og ses relativt sjældent, og har ved udsætning af ornen en økonomisk betydning, som svarer til tabet af ornen.