Opdateret/Gennemlæst 16. januar 2013

Testikel - underudviklet / Kryptorkisme

Mangelfuld udvikling af testikelvæv viser sig ved små og eventuelt hårde testikler.

Kryptorkisme (halvorner) medfører, at den ene eller begge testikler er lokaliseret i bughulen eller lyskekanalen. I 50 pct. af tilfældene er venstre testikel ikke sunket ned i pungen, i 40 pct. drejer det sig om højre testikel og i 10 pct. om begge testikler.

Årsag

Kryptorkisme og mangelfuld testikeludvikling er arveligt.

Udvikling, udbredelse og betydning

Ved kryptorkisme fødes ornegrisene med kun en eller slet ingen testikler i pungen. Lidelsen ses hos langt under 1 pct. af slagtesvinene, men er trods alt relativ almindelig.

Orner med dobbeltsidig kryptorkisme har ofte forstyrret libido. Hvis der er tale om ensidig kryptorkisme, udviser ornerne som regel normal bedækningsevne, men ornen har en nedsat produktion af sædceller, og har dermed risiko for nedsat frugtbarhed.

Ved mangelfuld udvikling af testikelvæv vokser testiklerne ikke med samme hastighed som normalt udviklede testikler. Konsistensen af testiklen kan være forandret i forhold til normalt udviklede testikler. Lidelsen er relativt sjælden og ledsages eventuelt af forstyrret bedækningsevne og sterilitet eller nedsat frugtbarhed.

Symptomer

Kryptorkisme viser sig eventuelt ved afvigende sexualadfærd hos ornen, afhængigt af om der er tale om ensidig eller dobbeltsidig kryptorkisme.

Mangelfuld udvikling af testikelvæv viser sig, ved at ornen er steril, eller at frugtbarheden er nedsat, så de søer, der er bedækket med ornen, løber om eller får små kuld.

Obduktion

Ved kryptorkisme er kun en eller ingen af testiklerne lejret i pungen. Den eller de manglende testikler vil være at finde enten i bughulen eller i lyskekanalen. Testikler, som ikke er lejrede i pungen, er ofte underudviklede.

Ved mangelfuld udvikling af testikelvæv er testiklerne mindre end normalt og eventuelt hårde. Ved en mikroskopisk undersøgelse af testikelvævet kan ses forandringer (reduktion) i cellelagene i sædkanalerne.

Diagnose

Diagnosen stilles ved palpation af pungen. Ved mangelfuld udvikling af testiklerne kan det være vanskeligt at stille diagnosen, og lidelsen kan forveksles med forandringerne efter en tilstand med betændelse i testiklen.

Håndtering

Allerede når ornen udvælges/indkøbes, bør kønsorganerne undersøges grundigt. Ornen bør være kønsmoden senest i ni måneders alderen, og ornens første bedækninger bør overvåges for at kontrollere, om ornen udviser normal bedækningsadfærd. Gennem renløbninger, hvor kun een orne anvendes til bedækning af soen, med efterfølgende registrering af omløb, faring og kuldstørrelse, kan det vurderes, om ornens frugtbarhed er nedsat.

Velfærdsmæssig vurdering

Der er ingen velfærdsmæssige problemer ved kryptorkisme – halvorner.

Økonomisk betydning

Ved kryptorkisme er den samlede økonomiske betydning ikke stor, men på grund af at lidelsen er arvelig, kan der være et betydeligt tab i enkelte besætninger, som har mange kryptorkide orner. Kryptorkide orner bliver ved slagtning afregnet som orner.