Opdateret/Gennemlæst 19. september 2011

Kighoste - smitsom / Bordetellose

Smitsom kighoste skyldes infektion med bakterien Bordetella bronchiseptica.

Smitsom kighoste, også kaldet bordetellose, medfører en kort, skarp eller gøende hoste samt flåd fra øjne og næse, en let betændelse i næseslimhinden og fortykkelse af trynen (som forsvinder igen).

Smitsom kighoste forårsager også bronkitis og/eller lungebetændelse i den forreste eller midterste lungelap.

Udvikling, udbredelse og betydning

Udvikling af kighoste afhænger af en række faktorer, hvor den vigtigste er grisenes immunstatus på det tidspunkt, hvor de smittes.

Antistoffer fra soen via råmælk kan beskytte grisene mod alvorlige kliniske symptomer, men kan ikke forhindre, at infektionen etablerer sig. Udbrud ses oftest i besætninger:

  • Under udvidelse eller etablering, hvor der er en høj andel af gylte i forhold til ældre søer
  • I ung- og slagtesvinestalde, hvor grise fra flere besætninger bringes sammen.

Kighoste har i mange år været et sporadisk besætningsproblem, som tilsyneladende ikke har påvirket produktionsresultaterne.

Symptomer

Syptomerne på smitsom kighost er en kort, skarp eller gøende hoste samt flåd fra øjne og næse.

Sygdommen optræder kuldvis i farestalden. Nysesygesymptomer kan udvikles, men er af reversibel karakter, dvs. symptomerne/forandringerne kan være helt væk ved slagtetidspunktet.

Obduktion

Trynetværsnit foran 2. kindtand kan afsløre forskellige grader af betændelse i næseslimhinden.

Der er pusagtig bronkitis og lungebetændelse i de forreste og midterste lungelapper.

Diagnose

En diagnose stilles ud fra de kliniske symptomer og bekræftes ved bakteriologiske undersøgelser på laboratoriet ved indsendelse af pattegrise eller næsesvaberprøver fra 6-8 uger gamle grise.

Håndtering

Ved akut udbrud behandles med antibiotika 2-3 dage efter forudgående resistensundersøgelse.

Hvis smitsom kighoste anses som medvirkende årsag til udvikling af smitsom nysesyge (atrofisk rhinitis) i besætningen, anbefales det at vaccinere søer, gylte og orner.

Velfærdsvurdering

Smitsom kighoste må anses kun at forvolde forbigående ubehag. Eventuel behandling med et egnet antibiotika indledes efter samråd med den praktiserende dyrlæge.

Økonomisk betydning

Den produktionsmæssige betydning af B. bronchiseptica er ikke afklaret. Smitsom kighoste har ikke været anset som en alvorlig sygdom i Danmark, men den kan bane vej for sekundære bakterielle infektioner, fx toksinproducerende Pasteurella multocida - kompliceret almindelig lungesyge (Pasteurella) - og dermed indirekte være årsag til alvorlige produktionstab ved udvikling af smitsom nysesyge og alvorligere lungebetændelse.