1. september 2009 | Opdateret/Gennemlæst 14. marts 2016

Mycoplasma hyorhinis

Mycoplasma hyorhinis kan give forkølelses-symptomer, mellemørebetændelse og lungebetændelse – som regel i forbindelse med fravænning eller i løbet af diegivningsperioden.

Lidelsen er harmløs for hovedparten af de smittede dyr, hvor sygdomsforløbet er kortvarigt og grisene hurtigt kommer sig. Hos enkelte individer kan der, som følge af sekundære infektioner, udvikles kroniske skader med utrivelighed, invaliditet og dødsfald.

Årsag

Mycoplasma hyorhinis giver anledning til forkølelse og lungebetændelse (katharalsk og mucopurulent). Ved spredning af mycoplasmen gennem blodbanen, kan der opstå betændelse i hjertesæk, lungehinde, bughinde og led. Mycoplsma hyorhinis menes desuden at være medvirkende ved udvikling af mellemørebetændelse.

Udvikling, udbredelse og betydning

Mycoplasma hyorhinis er udbredt alle steder, hvor der er produktion af svin. I Danmark ses infektionen ofte i forbindelse med fravænning eller i løbet af diegivningsperioden. Mycoplasma hyorhinis etablerer sig på næsehulens slimhinde, hvor den giver anledning til en forkølelseslignende tilstand.

Mycoplasma hyorhinis kan invadere mellemøret via det eustakiske rør (kanal der forbinder svælget med mellemøret) og kan give anledning til en mild betændelsesreaktion med væske i mellemøret. Hos svækkede individer vil det ofte resultere i sekundære infektioner med pusdannelse og kronisk mellemørebetændelse til følge.

Mycoplasmen er tillige i stand til at trænge dybere ned i luftvejene og forårsage lungebetændelse. Hos svækkede dyr kan infektionen udvikles yderligere med blodforgiftning, hvor mycoplasmen spredes til organismens serøse huler.

Symptomer

De første symptomer er nysen og klart vandigt næseflåd. Denne tilstand varer 1-2 dage, hvorefter næseflåddet antager et mere betændelsesagtigt udseende. Symptombilledet vedvarer i 5-8 dage.

Hvis betændelsen breder sig til mellemøret går grisen med skæv hovedholdning, sænket hoved og bevæger sig evt. i cirkler. Grise med mellemørebetændelse bliver ofte utrivelige pga. nedsat ædelyst. Evt. bliver grisene utrivelig, uden at der er skæv hovedholdning.
Mycoplasma hyorhinis (M. hyorhinis) findes i alle svinebesætninger – som en del af normalfloraen i de øvre luftveje, men den giver relativt sjældent anledning til sygdom. Typisk ses forkølelses-lignende symptomer med øjenbetændelse, mellemørebetændelse og lungebetændelse.

Ledbetændelse forårsaget af M. hyorrhinis er også beskrevet1.

Hos et mindre antal af de smittede dyr kan M. hyorhinis medføre:

•    Lungebetændelse
•    Mellemørebetændelse
•    Ledbetændelse
•    Betændelse i kropshuler (polyserositis)

Lidelsen er harmløs for hovedparten af de smittede dyr, hvor sygdomsforløbet er kortvarigt og grisene hurtigt kommer sig. Hos enkelte individer kan der, som følge af sekundære infektioner, udvikles kroniske skader med utrivelighed og dødsfald. Symptomer beskrives i litteraturen at ses fra 3– 10 uger alderen.

Obduktion

Ved undersøgelse af de tidlige stadier findes akutte betændelsesforandringer på lunge- og bughinde samt i hjertesæk og evt. led.

Næsehulens slimhinde er blodfyldt og sæde for betændelse.

I lungerne findes akut lungebetændelse.

I det kroniske stadie findes de ovennævnte lokaliteter præget af afheling med dannelse af arvæv. Lungerne er sæde for en slim- og betændelsesholdig forandring i de nedre forreste dele af lungerne.

Diagnose

M. hyorhinis påvises ved histologisk undersøgelse (flourescence in situ hybridisering) af lungevæv. M. hyorhinis kan ikke påvises ved undersøgelse af blodprøver.

Håndtering

Udbrud kan normalt forebygges ved sikring af et optimalt miljø. Dette kan ikke hindre smittespredningen og den efterfølgende forkølelsesagtige tilstand, men alene modvirke den alvorlige form af infektionen.

Ved tilfælde af den alvorlige form, er det nødvendigt med medicinsk behandling. Dette kan gøres med midler som lincosin, tiamulin og tylosin.
Brug af foder- eller vandmedicinering kommer kun på tale ved egentlige udbrud.

Referencer

 [1]  Thacker, EL, Minion, FC (2012) Mycoplasmosis I: Diseases of Swine 10th edition, Wiley-Blackwell