Opdateret 20. november 2012

Transportsyge / Glässers syndrom

Glässers syndrom er en behandlingskrævende og smitsom sygdom. Det er hyppigst svin i alderen 10-20 uger, som får sygdommen.

Glässers syndrom er en smitsom sygdom, der kan angribe svin i alle aldre, men sygdommen ses hyppigst hos svin i alderen 10-20 uger. Som oftest er det enkelte grise, der angribes.

Glässers syndrom kaldes også transportsyge, men sygdommen optræder også uden forudgående transport. Glässers syndrom skyldes infektion med bakterien Haemophilus parasuis.

Hvordan viser sygdommen sig?

Glässers syge viser sig et eller flere af disse sygdomstegn hos grisene:

 • Ophører med at æde
 • Får høj feber, 41-42 °C
 • Er ømbenede
 • Hoster, har vejrtrækningsbesvær
 • Skriger
 • Hjernesymptomer
 • Der kan være enkelte dødsfald uden at der er observeret sygdom  

Hjernesymptomer er tegn på hjernehindebetændelse. Symptomerne er:

 • Grisene begynder at sitre i huden
 • Falder om på siden
 • Ligger på siden med sparkebevægelser
 • Har stiv bagoverbøjet hoved

Behandling af syge grise

Grise med Glässers syndrom vil ofte have stærke smerter, og de vil ikke kunne klare sig blandt raske stifæller. Syge grise skal derfor overflyttes til en sygesti, hvor de syge dyr får optimerede opstaldningsforhold med tilførsel af varme eller tilstrækkeligt strøelse samt nem adgang til vand og foder.

Grisene skal behandles med et egnet antibiotikum.

Der er ikke set resistensudvikling hos H. parasuis bakterien. Helbredelse kan forventes at indtræde efter nogle dages behandling. Grise, der udvikler et langvarigt sygdomsforløb, skal aflives.

Diagnose

Diagnosen Glässer’s syndrom baseres på sygdomshistorie i besætningen, sygdomstegn og obduktionsfund. Påvisning af bakterien Haemophilus parasuis, kan være vanskelig.

Det er vigtigt at indsende helt friskt materiale til Laboratorium for Svinesygdomme, hvis man ønsker at få påvist bakterien ved dyrkning, dyrkning tager 3-6 dage. Bakterien kan også påvises uden dyrkning med PCR analyse på Veterinærinstituttet, Dianova.

Blodprøver

De fleste besætninger har en vis immunitet og dermed et vist antistofniveau mod H. parasuis. Det er derfor nødvendigt at tage to sæt blodprøver.

De første blodprøver tages ved udbrud, mens de næste udtages af de samme dyr 2-3 uger senere (parrede blodprøver). Hvis der over denne periode er en stor stigning i titerværdi, må man antage, at grisene har været syge af Glässers sygdom. Prøver med serologisk titer ≥ 10 er positive. Veterinærinstitutet Dianova udfører test for H. parasuis antistoffer.

Andre sygdomme, der ligner Glässers syndrom

Glässers sygdom kan forveksles med:

 • Hjernebetændelse (streptokokinfektion)
 • Ondartet lungesyge (Ap, Actinobacillus pleuropneumoniae)
 • Knuderosen (Rødsyge)

Forebyggelse

Ved indkøb af polte bør det overvejes at få vaccineret dyrene inden flytning fra sælger. Sygdommen har en begrænset betydning for dansk svineproduktion, men i den enkelte besætning kan sygdommen være et væsentligt problem.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.