17. oktober 2011 | Opdateret 14. maj 2019

Coccidiose / Cystoisospora suis

Coccidiose skyldes en coccidieart, Cystoisospora suis (tidligere Isospora suis), som er en lille tarmparasit, der gennem sin livscyklus, kan beskadige tarmslimhinden og derved giver anledning til diarré hos pattegrise.

 

Figur 1. Faresti med gødningsklatter fra grise med klinisk coccidiose. 
A: typisk udseende gødning fra gris med coccidiose 
(foto: Peter Høgedal, billednr. 6280).

Coccidiose viser sig i starten som gul til hvid cremet diarré, der går over og bliver mere vandig. Diarréen starter oftest når pattegrisene er omkring 8-12 dage gamle, men der kan ses diarré hos både yngre og ældre pattegrise. Ud over diarré ses der hos pattegrise med coccidiose:

  • strittende hårlag
  • dehydrering
  • manglende tilvækst

Ved udbrud af coccidiose ses der ofte mange syge grise men dødeligheden er normalt lav. Syge grise vil være mere modtagelige overfor andre sygdomme.

Forebyggende rengøring, udtørring og desinfektion af farestalden er vigtig. Oocyster fra C. suis kan overleve længe i farestierne og er generelt meget modstandsdygtig overfor udtørring og desinfektion. 

Anti-coccidiemidler med det virksomme stof toltrazuril gives som injektion på 2.-4. leve-døgn eller gennem munden på 3.-5. levedøgn for at forebygge diarré. 

Er diarréen opstå-et, anvendes antibiotika af typen Sulfa/TMP. Derudover er dampsterilisation, kalkning, flambering efterfulgt at udtørring det mest effektive. Spredning af gødning fra sti til sti via fodtøj og lignende bør undgås, da det giver mulighed for spredning af æg.

Diagnosen stilles på baggrund af gødningsprøver eller prøver af tarmindhold udtaget ved obdukton. Prøven undersøges for coccidie-oocyster.
Coccidier kan findes i langt de fleste sobesætninger, men giver ikke nødvendigvis anled-ning til diarré.
Ved udtagning af prøver til laboratorieundersøgelse, skal følgende materiale indsendes for at sikre det bedste grundlag for den rette diagnose.

  • Hele grise eller hele tarmsæt (3-5 stk.) - fra forskellige kuld med symptomer
  • Evt. prøver fra samme grise taget over flere dage (udskillelsen fluktuerer over tid)
  • Gødningsprøver, minimum 1 gram gødning pr. prøve
  • Aldersgruppe 7-20 dage

Obduktionsfund ved grise med coccidiose varierer. Ved akutte, alvorlige tilstande kan ses en grålig membran på tyndtarmens slimhinde og fortykkelse af tarmvæggen - dette fund er dog sjældent. Ved histologiske undersøgelser af tarmen kan der findes parasitter i tarmcellerne.

Livscyklus er kompliceret, og én gris kan give anledning til mange nye tilfælde af coccidiose.

Illustration for Isospora suis' livscyklus 

Figur 3: Livscyklus for Isospora suis. Figur venligst udlånt af Bayer.

I figur 3 ses, hvordan pattegrisen optager oocyster via inficeret gødning eller fra en sti, der tidligere har huset et inficeret kuld.
Når pattegrisen har optaget oocysterne, vil de klækkes i tarmen. I tarmcellerne gennemgår parasitten en række opformeringsfaser, der giver anledning til at der på ny udskilles oocyster via gødning til miljøet. Opformeringsfaserne i grisen tager 4-6 dage, fra grisen optager et æg til den igen udskiller til miljøet.
I miljøet er der en modningsfase over 1-2 døgn, før oocysten er moden. Én oocyst der optages af en pattegris, kan give anledning til udskillelse af over 1.000 nye udskilte oocyster.

 

[1]

Taylor, M.A., et al. (2007).Veterinary Parasitologi, third edition. Blackwell Publishing, Oxford.

[2]

Lindsay, D.S., et al.(2012).Coccidia and other protozoa.Diseases of swine 10thedition, Wiley-Blackwell.

 

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.