4. marts 2013

Rotavirus-diarré

Infektion med rotavirus er vidt udbredt i svineproduktionen - ofte er det hele kuldet, der angribes.

Kliniske problemer med rotavirus forekommer primært hos spædgrise fra 2 dages alder. Her ses et alvorligt forløb med vandig diarré og til tider høj dødelighed.

Ved 2-3 ugers alderen kan ses en mælket/pasta-agtig diarré forårsaget af rotavirus.

Dødeligheden er lav, men ofte angribes næsten hele kuldet.

Efter infektion med rotavirus kan grisene blive utrivelige, men i de fleste tilfælde vil grisene kun have en kortvarig periode med nedsat tilvækst.

Der er ingen specifik behandling af sygdommen.

Årsag

Årsagen til tarmbetændelsen er infektion med rotavirus.

Rotavirus er vidt udbredt i svineproduktionen og undersøgelser i flere lande viser, at praktisk taget alle slagtesvin har antistoffer mod rotavirus. De fleste søer har antistoffer mod rotavirus og vil have beskyttende antistoffer i råmælken. Efter optagelse af råmælk vil grisene typisk være beskyttede i 2-3 uger. Gyltekuld er ofte dårligere beskyttede end sokuld.

Forløbet af en rotavirusinfektion er i de fleste tilfælde af kortere varighed. Hos spæde grise er forløbet mere langtrukkent, idet de er længere tid om at gendanne det beskadigede tarmvæv end de ældre grise. Der er herved større risiko for, at E. coli kan opformeres i tarmen og forværre diarréen. Grisene udskiller dog ofte virus i op til 2 uger efter overstået diarré og udgør derfor en fortsat smitterisiko for grise, der ikke har modtaget tilstrækkelig mængde antistoffer via råmælken.

Virus spredes med gødning og rotavirus er meget modstandsdygtigt overfor udtørring og de mest almindelige desinfektionsmidler.

Symptomer

Sygdomstegn hos grise i 1. leveuge:

  • Diarré
  • Dehydrering
  • Nedstemthed

Sygdomstegn hos grise i alderen fra 2-3 uger:

  • Ofte en mælket/pasta-agtig diarré
  • Mild diarré, der i ukomplicerede tilfælde er overstået på 2-3 dage.

Obduktion

Obduktionsfund hos grise i 1. leveuge:

  • Væskeudspilede tyndtarme, ofte med ufordøjet mælk i indholdet. Tyktarmen er ofte udspilet med vandigt til cremet og eventuelt skummende gulligt indhold. Der kan ses dehydrering. Mikroskopisk findes svind af tarmtrevlerne.

Obduktionsfund hos grise i alderen fra 2-3 uger:

  • Let udspilede tynd- og tyktarme. I tyktarmene ses fedtet pastaagtigt til grødet indhold.

Diagnose

Symptomerne kan forveksles med andre diarrétilstande i samme aldersgruppe.

Det anbefales at indsende sti-vise gødningsprøver fra 10 forskellige kuld med diarré (dog kun anvendeligt ved problemer inden for en uge efter fødsel).

Håndtering

Forebyggelse af rotavirus er baseret på immunisering af grisene via råmælken samt ved en god hygiejne og godt nærmiljø i farestierne.

Der findes ingen specifik behandling af lidelsen. Elektrolyttilskud, behandling af følgelidelser og godt nærmiljø vil sikre, at grisene hurtigst muligt kommer sig efter infektionen.

Især ved infektion hos spæde grise er behandling ned elektrolytter og væske vigtigt for at undgå dehydrering.

Der findes ingen vacciner mod rotavirus diarré på det danske marked.

Velfærdsvurdering

Ukompliceret rotavirus diarré har ingen væsentlig betydning for grisens velfærd. Tilstøder andre infektioner, eller rammes grisene i første leveuge vil infektionen kunne påvirke grisenes generelle trivsel.

Behandling af grisene med elektolytholdigt drikkevand, evt. antibiotikabehandling og optimalt nærmiljø vil være nødvendigt for at redde grisene bedst muligt igennem infektionen.

Økonomisk betydning

Dødeligheden er lav, men der kan forventes en ringere tilvækst og en del utrivelige grise efter udbrud af rotavirus.