Opdateret/Gennemlæst 28. august 2013

Salmonellose hos svin

Ved salmonellose forstås sygdom forårsaget af Salmonella. Sygdommen er anmeldepligtig.

Salmonella er en stor gruppe af bakterier på mere end 2.300 typer. De formerer sig bedst i tarmkanalen, men kan også i et vist omfang under fugtige betingelser formere sig udenfor tarmen. Udenfor tarmen kan salmonellabakterier overleve i måneder og måske år. De overlever også godt i tørt miljø, fx i støv i stalden.

Salmonellose er en anmeldepligtig sygdom.

Salmonellose er defineret som en klinisk sygdom hos dyr og mennesker forårsaget af infektion med alle salmonellatyper undtaget Salmonella Typhi og Salmonella Paratyphi. Ifølge dansk lovgivning betegnes salmonellose hos svin som en mild smitsom sygdom. Sygdommen er anmeldepligtig.

Der skelnes mellem svinespecifikke salmonellabakterier, som giver sygdom hos grise, og salmonellabakterier, som via inficeret svinekød, er årsag til sygdom hos mennesker. Salmonellabakterien findes dog ikke i kødet på levende dyr, men under slagtning er der risiko for, at Salmonella kan overføres til kødet.

Årsag til salmonellose

De forskellige salmonellatyper kan inddeles i tre hovedgrupper:

 1. Serotyper tilpasset mennesker. Smitte sker fra menneske til menneske, mens infektion af dyr er sjælden
  1. a. fx Salmonella Typhi og Salmonella Paratyphi
 2. Serotyper, hvor mennesker ikke er en naturlig vært og kun sjældent smittes
  1. a. fx "Salmonella Choleraesuis" og Salmonella Typhisuis
 3. Serotyper, som ikke er afhængig af en specifik vært
  1. a. fx Salmonella Typhimurium/musetyfus

Salmonella Typhimurium og Salmonella Derby er de hyppigst forekommende salmonellatyper hos danske svin.  I forhold til Salmonellas udbredelse giver den sjældent anledning til sygdom hos svin. Salmonella indføres typisk i en besætning ved indkøb af avlsdyr og smågrise.

Alle salmonellatyper kan give anledning til problemer i besætninger, fx at en slagtesvinebesætning kommer i niveau 2 eller 3 eller at der ses forhøjede salmonellaindex i avls- og opformeringsbesætninger - ligesom de kan være årsag til sygdom hos mennesker.

Symptomer

Salmonella Typhimurium, også kaldet musetyfus, har en inkubationstid på 24-48 timer. De klassiske kliniske tegn på salmonellose er  gullig/grålig vandig diarré (se figur 1).  

Figur 1. Tynd vandig og gullig diarré er et typisk tegn på
salmonellose. (Foto: ukendt, billede nr. 1399)

Temperaturen er forhøjet til 39,5-41ºC og falder jævnt over ca. 6 dage. På 4. dagen efter smitte kan ses spor af blod i gødningen, og der kan komme afstødt tarmslimhinde og pus. Grisene er stærkt påvirkede og har ingen ædelyst. Diarréen kan vare op til 1 uge og kan vende tilbage.

Det kliniske billede har ændret sig fra den klassiske karry-gule diarré til øget dødelighed og utrivelighed, eventuelt ledsaget af en uspecifik diarré - læs mere i notat 1321. Forløbet i den enkelte besætning er normalt kortvarigt og kan håndteres via de tiltag, som normalt er virksomme mod Salmonella-bakterier.

Abort hos søer kan forekomme på grund af feber, mens Salmonella sjældent findes i abortmateriale. Sygdommen rammer især svin i alderen fra fravænning op til ca. 4 måneder.

Obduktion

Figur 2. Obduktion med synlige tegn på akut salmonellose.
A: normal slimhinde i opskåret tyktarm; Den opskårede tyndtarm
har tegn på akut rødlig tarmbetændelse. B; Lymfekirtlen er
forstørret C; Tarmindholdet er gult (D)
(foto: Birgitta Svensmark, billede nr. 6552)

Ved et akut forløb med salmonellose dehydrerer grisen og har vandig karrygul diarré. Tyndtarmen er slap med blodfyldte kar i tarmvæggen, og tarmslimhinden er blank og lymfeknuderne er forstørret.

Forandringer i tyk- og blindtarm svarer til dem i tyndtarmen (se figur 2).

Senere i forløbet bliver specielt tarmvæggen i tyktarmen mere blodfyldt, og lymfeknuderne forstørres.

I visse tilfælde forekommer der vævsdød i slimhinden i tyk- og blindtarmen evt. helt ud i endetarmen.

Obduktionsfund kan forveksles med svinedysenteri og PIA (Porcin intestinal adenomatose), som vist i tabel 1.

Tabel 1. Opduktionsfund kan forveksles med svinedysenteri og PIA

Organ Salmonellose Svinedysenteri PIA
Tyndtarm Mild, ingen vævsdød Oftest ingen Blodig, vævsdød
Tyktarm Lidt eller udbredt vævsdød Overfladisk; men udbredt vævsdød Milde, normaltkun øverste del
Lymfeknuder Altid 2-5 gange forstørret Kun lille forstørrelse Variabel
Læsion uden for tarmkanal Variable, evt. vævsdød i lever og lungebetændelse Ingen Ingen
Diagnose

Klinisk salmonellose kan forveksles med andre former for diarré f.eks. svinedysenteri og Lawsonia (se tabel 1).

Bakterien skal typebestemmes, fx ved 10 stibundsprøver fra slagtesvinestald. Her bør mindst 5 ud af de 10 stibundsprøver fra stier med klinisk syge dyr være dyrkningspositive med samme salmonellatype. Ved fund af blot 1 eller 2 stibundsprøver med Salmonella bør andre sygdomsårsager nøje overvejes, og påvisningen af Salmonella bør her betragtes som et sporadisk fund.

Håndtering

Forholdsregler og behandling ved klinisk udbrud af salmonellose:

 • Den praktiserende dyrlæge tilkaldes ved mistanke om salmonellose
 • Salmonellose skal indberettes til Fødevareregionen
 • Tildel væske til syge grise
 • Eventuel behandling iværksættes i samarbejde med dyrlægen   
 • Streng hygiejne herunder rensning og desinfektion 
 • Isolering af syge grise 
 • Gennemfør gnaverbekæmpelse
 • Ingen brug af orne i 6 uger efter den har været syg

Bekæmpelse af salmonellose:

 • Salmonellaovervågning via slagteri eller i besætning
 • Begræns smitte af Salmonella via redskaber 
 • Begræns smitteniveauet i miljøet (se smittebeskyttelse i svineproduktion)
 • Begræns smittespredning mellem dyr i stalden (se intern smittebeskyttelse)