Opdateret/Gennemlæst 20. september 2017

Anmeldeordninger på svinebrug

Regler for anmeldeordninger og beregningsgrundlaget er ændret flere gange i de senere år. På denne side kan man hente regneark til regler gældende fra 1. marts 2017 til 31. juli 2017 – henholdsvis de nye regler gældende fra 1. august 2017. Det er valgt at beholde regneark for reglerne fra marts til august af hensyn til ikke afsluttede sager – men for nye sager er det kun regnearket efter de nyeste regler, der er relevant.

Regnearket gældende fra 1. marts til 31. juli 2017 giver mulighed for at beregne den tilladte produktion ifølge § 29, § 30 og § 31 ifølge de regler, som gjaldt fra 1. marts 2017. 

DOWNLOAD REGNEARKET: Regneark for regler fra marts-juli 2017


Regnearket for anmeldeordninger under den ny husdyrlov gælder fra 1. august 2017. For anmeldelser af emissionsbaseret udvidelse (”fulde stalde 2”) gælder reglerne et år frem (§ 17), mens der ikke er sat tidsbegrænsning på anmeldeordningen for skift i dyretyper.(§ 14)

Regnearket gældende fra 1. august 2017 giver mulighed for at beregne den tilladte produktion ifølge § 14 og § 17 i den nye husdyrlov for svineproduktioner, som har en godkendelse fra før 1. august 2017. Anmeldelserne er et alternativ til at få en ny godkendelse.

DOWNLOAD REGNEARKET: Regneark for regler gældende fra 1. august 2017


I regnearkene er alle formler synlige, men regnearkene er kodet, så der kun kan indtastes i de gule felter.

Yderligere information

En gennemgang af reglerne fra marts til juli 2017 finder du i notat i notat nr. 1710 (link som før), mens du finder en gennemgang af reglerne fra 1. august 2017 i notat nr. 1726:

I regnearket er alle beregningsformler synlige, men regnearket er kodet, så der kun kan indtastes i de gule felter.