BAT og generelle ammoniakkrav for søer, smågrise og slagtesvin

Brug dette regneark, når du skal beregne BAT og generelle ammoniakkrav. Du kan lave beregninger for for søer, smågrise og slagtesvin.

I regnearket kan man beregne krav til ammoniakfordampning både ifølge BAT og ifølge de generelle ammoniakkrav for de aktuelle vægtintervaller og de relevante staldtyper. Der kan desuden beregnes BAT-krav for fosfor pr. DE og for hele produktionen.

Ud fra udskrifter fra regnearket kan man herefter ved indtastning i husdyrgodkendelse.dk vælge de nødvendige teknologier til at efterleve de vejledende BAT-standardvilkår. 

Yderligere information

Regnearket er til normale produktionsbesætninger, mens opformeringsbesætninger og opdelte sobesætninger kræver en stillingtagen til, om regnearket kan bruges i det aktuelle tilfælde.

En gennemgang af reglerne for disse anmeldeordninger findes i notat nr. 1540 "Regneark til beregning af BAT-krav på svinebrug", mens den praktiske betydning af den nye justering, som er minimal, er kort beskrevet i notat nr. 1623.