BAT og generelle ammoniakkrav for søer, smågrise og slagtesvin

Brug dette regneark, når du skal beregne BAT og generelle ammoniakkrav. Du kan lave beregninger for for søer, smågrise og slagtesvin.

I regnearket kan man beregne krav til ammoniakfordampning både ifølge BAT og ifølge de generelle ammoniakkrav for de aktuelle vægtintervaller og de relevante staldtyper. Der kan desuden beregnes BAT-krav for fosfor pr. DE og for hele produktionen.

Ud fra udskrifter fra regnearket kan man herefter ved indtastning i husdyrgodkendelse.dk vælge de nødvendige teknologier til at efterleve de vejledende BAT-standardvilkår. 

Yderligere information

Regnearket er til normale produktionsbesætninger, mens opformeringsbesætninger og opdelte sobesætninger kræver en stillingtagen til, om regnearket kan bruges i det aktuelle tilfælde.

En gennemgang af reglerne for disse anmeldeordninger findes i notat nr. 1540 "Regneark til beregning af BAT-krav på svinebrug", mens den praktiske betydning af den nye justering, som er minimal, er kort beskrevet i notat nr. 1623.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.