Opdateret/Gennemlæst 6. januar 2023

Rentabilitetsregneark ved investering i nye so- eller slagtegrise ejendomme

Med dette regneark kan du beregne rentabiliteten ved et byggeprojekt af henholdsvis en ny soejendom eller en ny slagtesvineejendom baseret på langsigtede realistiske forudsætninger med hensyn til foder og grisenoteringer samt egne forudsætninger.
Rentabilitetsregnearket er flyttet til landbrugsinfo.dk.

Bemærkninger til regnearket

Regnearkene kan anvendes til nulpunktsberegninger med hensyn til blandt andet notering og renteniveau. Regnearket indeholder nu mulighed for alle tre driftsgrene samtidigt, og der kan indlægges tilskud pr. stiplads. 

I selve regnearket er der en vejledning til, hvordan du anvender regnearket.

Du kan lave en kopi af selve rentabilitetsregnearket, og på den måde kan du have flere forskellige investeringsscenarier i samme fil.