Opdateret/Gennemlæst 3. maj 2019

Rentabilitetsregneark

Med dette regneark kan du beregne rentabiliteten ved et byggeprojekt af henholdsvis en ny soejendom eller en ny slagtesvineejendom baseret på langsigtede realistiske forudsætninger.

Regnearkene kan anvendes til nulpunktsberegninger med hensyn til blandt andet notering og renteniveau. 

Regnearket indeholder mulighed for alle tre driftsgrene samtidig, og der kan indlægges tilskud pr. stiplads. Produktionsomfang styres via indlagte stipladser og opholdstid.

Regnearket indeholder driftsresultat, følsomhedsberegninger, nulpunktspriser, nøgletal såsom afkastningsgrad samt tilbagebetalingstid.

Eventuelle tilskudsordningers værdi afskrives over staldens levetid. Tilskud til miljøteknologi bør også indlægges som et beregnet tilskud pr. stiplads af samme årsag. Det vides nemlig ikke, om der er tilskudsordninger til miljøteknologi, når miljøteknologien som forventeligt skal erstattes cirka halvvejs i staldens levetid. 

Det er dit eget ansvar at holde øje med, at eventuelle maksimum tilskud pr. projekt ikke overskrides, hvilket afhænger af søgte tilskudsordning. I disse tilfælde skal du skrue ned på tilskuddet pr. stiplads, så maksimumbeløbet ikke overskrides.

Princippet for renteomkostningsberegningerne er ændret i forhold til de tidligere regneark. Investeret kapital afdrages så hurtigt som muligt. Indtjening før rente og afskrivninger går først til betaling af renteomkostninger og efterfølgende til afdrag på investereret kapital.

I selve regnearket er der en vejledning til, hvordan du anvender regnearket.

Du kan lave en kopi af selve rentabilitetsregnearket, og på den måde kan du have flere forskellige investeringsscenarier i samme fil.