Opdateret 16. maj 2018

Rentabilitetsregneark

Med dette regneark kan du beregne rentabiliteten ved et byggeprojekt af henholdsvis en ny soejendom eller en ny slagtesvineejendom baseret på langsigtede realistiske forudsætninger.

Regnearkene kan anvendes til nulpunktsberegninger med hensyn til blandt andet notering og renteniveau.

Regnearket indeholder mulighed for alle tre driftsgrene samtidig, og der kan indlægges tilskud pr. stiplads. Produktionsomfang styres via indlagte stipladser og opholdstid.

Regnearket indeholder driftsresultat, følsomhedsberegninger, nulpunktspriser, nøgletal såsom afkastningsgrad samt tilbagebetalingstid.

Tilskudsordningers værdi afskrives over staldens levetid. Tilskud til miljøteknologi bør også indlægges som et beregnet tilskud pr. stiplads af samme årsag. Det vides ikke, om der er tilskudsordninger til miljøteknologi, når miljøteknologien som forventeligt skal erstattes cirka halvvejs i staldens levetid.

Det er brugers eget ansvar at holde øje med, at maksimumtilskuddet pr. projekt ikke overskrides, hvilket afhænger af søgte tilskudsordning. I disse tilfælde skal bruger skrue ned på tilskuddet pr. stiplads, så maksimumbeløbet ikke overskrides.

Princippet for renteomkostningsberegningerne er ændret i forhold til de tidligere regneark. Investeret kapital afdrages så hurtigt som muligt. Indtjening før rente og afskrivninger går først til betaling af renteomkostninger og efterfølgende til afdrag på investereret kapital.Yderligere information

I selve regnearket er der en vejledning til, hvordan du anvender regnearket.

Du kan lave en kopi af selve rentabilitetsregnearket, og på den måde kan du have flere forskellige investeringsscenarier i samme fil.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.