9. januar 2020

Salg af smågrise: Sådan lever du op til de nye regler

Det er forholdsvis enkelt at leve op til nye regler ved salg af smågrise, da den krævede information om tilbageholdelsestid kan skrives ind som et standardvilkår på fakturaen eller i kontrakten.

Den 14. december 2019 trådte en ny bekendtgørelse omkring medicin til dyr i kraft. Med den nye bekendtgørelse er det blevet et krav, at sælger af smågrise, der er blevet behandlet med medicin, skal oplyse køber/modtager om, at dyrene er omfattet af en tilbageholdelsestid, samt hvornår tilbageholdelsen som minimum udløber. Formålet er at sikre, at dyr ikke sendes til slagtning, inden tilbageholdelsestiden er udløbet. Det kan dog gøres forholdsvis enkelt, da det er tilladt at opgive denne oplysning om tilbageholdelsestid som en standardoplysning i sine fakturaer eller i kontrakten. 

Tilbageholdelsestid kan angives som standardoplysning i faktura eller kontrakt 

Der er ikke fastsat nogen formkrav til, hvordan oplysningerne om tilbageholdelsestid skal overleveres. Det skal blot kunne dokumenteres, at informationen er overleveret. Den enkelte landmand kan således overlevere oplysningerne på den måde, som er lettest for vedkommende.

Oplysningerne kan fx overleveres ved:

  • at en kopi eller et foto af dyrlægens anvisning samt den besætningsansvarliges optegnelser sendes via e-mail til køber/modtager af dyrene eller
  • at oplysning om, at dyret/dyrene er omfattet af en tilbageholdelsestid samt dato for udløb skrives ind som oplysning i kontrakten eller på fakturaen for købet. Det er tilladt for landmanden at oplyse en tilbageholdelsestid for dyrene, som er længere end den tilbageholdelsestid, der er fastsat af dyrlægen. 

Et konkret eksempel på en standardformulering kan ifølge SEGES Svineproduktion være:

Sælger gør køber opmærksom på, at grisene omfattet af denne kontrakt eller faktura kan være behandlet med receptpligtig medicin med tilbageholdelsestid og at grisene derfor af hensyn til fødevaresikkerhed er underlagt en tilbageholdelsestid på min. 60 dage fra salgsdatoen.