26. februar 2020

Uddannede driftsledere sikrer stabil svineproduktion

Med en stor andel udenlandske medarbejdere i dansk svineproduktion og udskiftning af ansatte er det vigtigt at have en leder, der kan sikre en stabil drift af virksomheden. SEGES afholder kurset Svinego’ Driftsledelse, som giver driftslederne den viden og de værktøjer, de skal bruge for at motivere medarbejderne.

Arbejdsmarkedet er blevet internationalt. Danmark er samtidig det land i Europa, hvor folk oftest skifter job, ifølge tal fra Eurostat (2019) . Det er derfor vigtigt at have en leder, der kan favne de forskellige nationaliteter, som medarbejderne i virksomheden kan have, og sikrer, at produktionen kører, selvom der starter nye medarbejdere, som måske er nye i både faget og i landet.

Jes Berg Andersen er svineproducent fra Skibbild-Nøvling nær Herning. Han valgte sidste år at sende sin driftsleder Oleksandr Pylypivskyy på SEGES’ kursus Svinego’ Driftsledelse, for at han kunne videreudvikle sine ledelseskompetencer. Fokus var at styrke de kompetencer, som kan give mere motiverede medarbejdere og sikre stabil drift – også når der i perioder er ferieafvikling og udskiftning af personale. Og det var lige netop, hvad Oleksandr Pylypivskyy fik med sig hjem.

- Hans nye viden har givet os bedre indkøring af nye medarbejdere. Vi har indsluset en nye farestaldsansvarlig, efter Oleksandr var på kurset i november, og der oplevede vi ikke de store udfordringer, som ellers kan forekomme, når en ny medarbejder skal overtage arbejdsopgaverne fra en rutineret, siger svineproducent Jes Berg Andersen.

Udvikler introforløb for nye medarbejdere

Efter at have gennemført kurset er Oleksandr Pylypivskyy begyndt at lave en plan for medarbejderens første tre måneder og holde opfølgningsmøder, så han ved, hvad der motiverer medarbejderne.

- Det har helt sikkert givet mig mere ro i maven, da jeg ved, at Oleksandr nu ved endnu mere om planlægning og ledelse af medarbejderne. Derudover har han også fået bedre tid til hans egne daglige opgaver, der ligger ud over ledelsen af medarbejdere, fortæller Jes Berg Andersen.

Oleksandr Pylypivskyy har været driftsleder på Jes Berg Andersens gård i to år og har på grund af kurset bedre kunne strukturere de ugentlige tavlemøder. Samtidig har han nu større fokus på kommunikation, så spørgsmål og udfordringer i højere grad bliver taget i opløbet.

- Jeg har lært at kommunikere anderledes og bedre til de medarbejdere, der ikke taler dansk. Blandt andet har jeg fundet ud af, at det i nogle tilfælde har været bedre at tegne tingene eller bruge lidt længere tid på at forklare opgaverne, da man så undgår misforståelser, siger Oleksandr Pylypivskyy. 

Bedre ledere giver motiverede medarbejdere

Godt uddannede ledere er med til at øge motivationen hos medarbejderne, som skaber endnu bedre resulta-ter for produktionen. Det mener Ulrik Bremholm, der er oplægsholder på Svinego’ Driftsledelse og sidder i sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion. For på kurset lærer driftslederne også at foku-sere på de arbejdsopgaver, der løfter den enkelte medarbejder.

- Kurset er med til at øge kompetenceniveauet ude på de forskellige bedrifter. Det er nemlig ikke kun driftslederne, men også de andre medarbejdere, der bliver løftet, da lederne lærer, hvad der motive-rer medarbejderne i hverdagen, fortæller Ulrik Bremholm.

Svinego’ Driftsledelse bliver afholdt på engelsk i foråret 2020 og dansk i efteråret 2020.