11. februar 2021

Online Kurser integrerer INTERNATIONALE MEDARBEJDERE

Fordelen ved Online Kursuser i dansk svineproduktion er blandt andet, at kurserne er med til at integrere den internationale arbejdskraft på deres eget modersmål, så grisefaglige termer og daglige rutiner bliver let forståelige.

Da griseproducent Jens Otto Pedersen søgte nye medarbejdere til sin opformeringsbesætning i 2006, fik han for første gang erfaring med internationale medarbejdere. Der var nemlig ingen danske ansøgere. Men det endte med at blive en god oplevelse.

Den gang kunne han godt have brugt Online Kursus i dansk svineproduktion i forbindelse med oplæring af medarbejdere, da han mener, at det vil have hjulpet de nye medarbejdere i gang med fagudtrykkene og dermed integreret dem bedre i erhvervet.

”Vores medarbejdere kan komme på sprogkursus i Silkeborg, men de bliver ikke undervist i faglige termer i svineproduktionen. Der er det så, at SEGES Svineproduktion har udbudt Online Kurser, som er virkelig gode. Her kan man komme mere i dybden med de faglige udtryk. Det kunne jeg godt have brugt den gang,” fortæller han.

Jens Otto Pedersen bruger i dag Online Kurser i Dansk Svineproduktion, når han ansætter nye medarbejdere.

Bedre forståelse af fagord

Natalia Chepurna blev ansat hos Jens Otto Pedersen tilbage i 2006. Online Kurser i dansk svineproduktion blev først udviklet i 2018, men hun mener, at hvis hun havde haft mulighed for at tage kurserne, da hun kom til landet, vil det have stillet hende endnu bedre i starten af hendes arbejde.

”Kurserne giver god indlæring af nye, vigtige ord i griseproduktionen. Det er en god start for internationale medarbejdere at lære ny viden om griseproduktion, og det er med til at integrere dem hurtigere i arbejdet med besætningen,” fortæller Natalia Chepurna, der var ansat hos Jens Otto Pedersen indtil 2018. I dag er hun sektionskoordinator i DanBred.

Brugt i andre erhvervsgrene

SEGES’ Idé til Online Kurser blev til i 2018, efter at flere og flere griseproducenter begyndte at have internationale medarbejdere på bedrifterne:

”Vi kunne se, at Online Kurser var noget, som blev brugt i andre erhverv med succes, og at vi måske også kunne bruge det i griseproduktionen. Det var egentlig et sammensurium af tilfældigheder, som gjorde, at vi fik idéen til Online Kurser målrettet de internationale medarbejdere,” lyder det fra Dorthe Poulsgaard, teamleder i Husdyrinnovation hos SEGES Svineproduktion.