7. april 2021

Vaccine mod fravænningsdiarré udvikles side om side med COVID-19 vaccine

I tæt samarbejde med Københavns Universitet arbejder SEGES Svineproduktion i øjeblikket på en vaccine, som skal sænke antibiotikaforbrug og gøre brugen af medicinsk zink overflødig, når der skal fravænnes grise.

Hos SEGES Svineproduktion og Københavns Universitet er der i disse dage fuld damp på udviklingen af en vaccine mod fravænningsdiarré. Processen har været i gang siden 2019, men blev forsinket i foråret 2020 på grund af COVID-19. Det er dog alligevel lykkes at sikre fremdrift i processen, da en del af det arbejde, som er blevet udført i forbindelse med udviklingen af COVID-19 vaccinen, også er til gavn for vaccinen mod fravænningsdiarré. 

"Det er vigtigt, at vi får lavet en langtidsholdbar vaccine, så vi effektivt kan modvirke fravænningsdiarré hos smågrisene. Derfor bruger vi den samme teknologi, som vi bruger til COVID-19 vaccinen", siger Adam Sander, Lektor på Københavns Universitet og Videnskabelig direktør i AdaptVac.

Et nyt stort forskningsprojekt i et bredt samarbejde mellem Københavns Universitet, vaccinefirmaet AdaptVac og SEGES Svineproduktion ser på muligheden for at udvikle en ny type vaccine mod bl.a. Lawsonia og e.coli. 

Hvis det lykkes at udvikle vaccinen, kommer det til at have en markant indvirkning på brugen af både antibiotika i smågriseproduktionen, men også gøre zink i smågrisefoderet overflødig. 

"Vi har at gøre med en vaccine, som har et kæmpestort potentiale for både dansk og international griseproduktion, så det er et meget vigtigt indsatsområde, hvor vi virkelig kan flytte os markant i forhold til brug af antibiotika", siger Poul Bækbo, chefkonsulent Ernæring & Sundhed, SEGES Svineproduktion.

I maj måned starter de første indledende forsøg på grise op på SEGES Svineproduktions testcenter i Grønhøj. Her vil 60 grise i slutningen af maj modtage en vaccine-kombination, som skal testes.

"I første omgang er det primært et spørgsmål om, at grisene svarer immunologisk. At deres immunforsvar danner antistoffer mod E. coli, Lawsonia og Brachyspira, som er de bakterier, vaccinen skal styrke forsvaret mod", forklarer Poul Bækbo.

Om projektet

Udviklingen af den ny vaccine mod fravænningsdiarré sker i tæt samarbejde mellem SEGES Svineproduktion, Københavns Universitet og samme spin-out firma, som i øjeblikket arbejder på at udvikle en dansk vaccine mod COVID-19, nemlig AdaptVac.

Efter de indledende undersøgelser på Grønhøj forsøgsstation samt flere undersøgelser på KU, er det planen at vaccinen skal testes i en besætning med mange flere grise i 2022, før den er klar til at sættes i produktion.

Projektet er støttet af innovationsfonden.