10. marts 2022

Få gode råd til en bedre produktion

På So-seminar den 22. marts kan du blandt andet høre oplæg med griseproducent Lene Tærsker Madsen, der har fokus på en høj egenfravænning for at optimere bundlinjen.

Der er mange måder at opnå gode resultater på. En af dem er blandt andet at få inspiration fra andre grise-producenter. Derfor er Lene Tærsker Madsen en af dem, der kan inspirere dig på årets So-seminar.

Hun er griseproducent på Hasbjerggaard og har sammen med sine medarbejdere formået at løfte søernes egenfravænning uden brug af mælkekopper.  

”Vores egenfravænning ligger i dag på 13,5 grise per fravænning, uden at vi har behov for at bruge mælkepulver. Det er blandt andet på grund af de daglige rutiner, vi har i farestalden. Derudover taler vi om vores resultater med medarbejderne på mandagsmøderne i frokoststuen. Det gør vi, så vi alle kan blive klogere på, hvad vi kan forbedre,” forklarer hun.

Med 19,5 levendefødte grise per kuld skal medarbejderne tage hånd om mange pattegrise og sikre den rette pasning af soen for at fastholde de gode resultater.

Forsøg som kan bidrage til en bedre bundlinje

Udover de gode erfaringer fra Lene Tærsker Madsen, kan du også få inspiration til den rigtige fodringsstrategi og søernes egenfravænning ved chefkonsulent hos SEGES Innovation Thomas Sønderby Bruun.

Gå ikke glip af viden, som kan give dig inspiration til din egen produktion.