19. september 2022

Vision 2050: Delmålene er klar

Landbrug & Fødevarers Sektor for Gris, foreningen Danske Svineproducenter samt Danske Svineslagterier vil med en ny plan levere bedre dyrevelfærd og øget sundhed i dansk griseproduktion. Konkrete resultater og åbenhed skal styrke branchens troværdighed, hedder det.

Danske grise produceres med et af verdens laveste klimaaftryk. Det er et resultat af et målrettet fokus på bæredygtighed og effektivitet i sektoren. Og med en helt ny plan skal sektoren øge sit fokus på at forbedre sine nøgletal på dyrevelfærd og drift af produktionen samt fortsætte rejsen mod et klimaneutralt erhverv. Det er hovedlinjerne i en ambitiøs og detaljeret plan, som netop er offentliggjort.

"Vi skal turde sætte høje ambitioner og samtidig være modige nok til ærligt at sige, at vi også på nogle områder asfalterer, mens vi kører. Vi vil være verdens mest succesfulde producenter af grise. Danske grise og dansk grisekød er en kvalitetsfødevare i Danmark og globalt. Vi skal konstant udvikle os og agere i den omverden vi er en del af. Vi skal turde at lægge kursen lidt om, hvis der bliver behov for det. Vi lægger nu en plan frem, hvor vi allerede inden for et år skal levere på målsætninger om fortsat at styrke uddannelse og viden i sektoren, på bæredygtighed og på løsdrift i nybyggede stalde," siger næstformand i Sektor for Gris i Landbrug & Fødevarer, Allan V. Pedersen,

Danske Svineproducenter bakker op om planen, der allerede fra næste år markerer tydelige delmål for sektoren.

"I dag starter vi en udvikling, som skal gavne både den økonomiske, bæredygtige og dyrevelfærdsmæssige bundlinje. Vi skal sikre en stærk og solid griseproduktion i Danmark. Med visionen her investerer vi massivt i vores egen sektor, så vi på den måde styrker produktionen til fremtiden. Det er et krævende arbejde, som Danske Svineproducenter bakker op om," siger Jeppe Bloch, formand for Danske Svineproducenter.

Antallet af grise med krølle på halen skal fordobles hvert år i fire år

Fremtidens grise skal ikke have deres haler kuperet, men have lange haler med krølle på. Som en del af visionen for fremtidens griseproduktion, vil de danske griseproducenter derfor lave en omfordeling internt i sektoren, der opkræver et lille beløb for hver produceret gris for at give en økonomisk gevinst til producenter, der producerer grise med krølle på halen. I alt forventer sektoren at omfordele omkring 30 millioner kroner internt i sektoren. Antallet af grise med krølle på halen skal fordobles hvert år fra 2025 - 2028.

"Der er allerede i dag mange producenter, der producerer grise med hele haler. Dem skal vi have flere af. Det bliver ikke nemt, og der er ikke noget quickfix, som man bare kan implementere i morgen. Derfor har været afgørende for os, at vi ikke skal detailregulere, hvordan man producerer grise med hele haler. For der kan være forskellige metoder, der fungerer for forskellige producenter. Det afgørende er, at vi styrker velfærden og at flere danske grise har hele haler," siger Jeppe Bloch, formand for Danske Svineproducenter.

Ved at opskalere produktionen af grise med krølle på halen kan Danmark også lægge sig i spidsen i Europa, når det kommer til styrket dyrevelfærd, påpeger næstformand for Landbrug & Fødevarer Gris, Allan V. Pedersen:

"I Danmark har vi vist, at vi kan og vil ligge i front, når det kommer til at producere bæredygtigt. Det samme vil vi gøre på dyrevelfærd. I 2028 vil vi have mindst fire millioner grise med krølle på halen. Det giver os en unik mulighed for at udfordre det europæiske marked og visen vejen for højere dyrevelfærd for grise på europæiske niveau," siger Allan V. Pedersen.

Delmål er centrale for at lykkes

I arbejdet med den nye plan, har branchen bevidst arbejdet med klare delmål, som skal sikre, at sektoren kontinuerligt leverer resultater. Eksempelvis er det ambitionen, at der allerede fra næste år gives nye tilbud, som fortsat skal styrke ledelse og udvikling i sektoren, og det anbefales at fra 2023 skal nybyggede stalde kun indrettes til løsdrift. Desuden skal nye avlsmål implementeres og der stiles efter, at der bliver slagtet flere grise i Danmark end der eksportens. De nye delmål er centrale, pointerer Allan V. Pedersen:

"Vi har ikke leveret tilstrækkeligt på de mål, vi selv satte os tilbage i 2014, derfor sætter vi nu mål, som vi er overbeviste om, at vi leverer på. Det er vigtigt, at vi viser, at vi udvikler sektoren nu – ikke om 5 eller 10 år. Vi har en fantastisk sektor, som vi er meget stolte af. Vi skal fortsat være blandt de bedste i verden, og derfor skal vi udvikle os," siger han.

Nedslag: Det foreslår Landbrug & Fødevarer sektor for Gris, Danske Svineproducenter og Danske Svineslagterier blandt andet:

Fra 2023:

 • Løse søer i alle nybyggede staldanlæg
 • Nye avlsmål er implementeret og skærpet indsats for at styrke overlevelsen blandt søer og pattegrise
 • Linespil eller hyppig udslusning af gylle i alle nybyggede staldanlæg
 • Krav om tydeligt defineret ansvarlig leder i alle produktioner, der har det overordnede ansvar for godt management i stalden, samt tilbud om, at kursus i smittebeskyttelse og dyrevelfærd til alle ansatte. Der nedsættes en arbejdsgruppe for at løfte uddannelsesniveauet i sektoren, der også får til opgave at sikre, at nye tiltag ikke øger bureaukratiet i sektoren
 • Der stiles efter, at der slagtes flere grise i Danmark, end der eksporteres
 • Forsknings- og udviklingsspor med fokus på hele haler, bælg- og græsprotein, fortsat reduktion af antibiotika og forskning i transportegnethed

Fra 2025:

 • Danske grise fodres udelukkende med verificeret, bæredygtig og afskovningsfri soja
 • Lovgrundlag på plads, der giver mulighed for omfordeling i sektoren, som kan give en økonomisk gevinst ved hele haler, så antallet af danske grise med hele haler fordobles årligt i perioden 2025 – 2028, eller så snart lovgrundlaget for omfordelingen er på plads. Det er målet, at mindst 90 % af danske grise har hele haler i 2035
 • Sektoren har udviklet et værktøj, som producenterne kan anvende, der sikrer fuld data-transparens om klimadata samt standardiserede ESG-rapporter på virksomheds-/bedriftsniveau
 • Opdateret SPF og fuld datatransparens for velfærd og sundhed i besætningerne
 • Forsknings- og udviklingsspor med fokus på ny staldteknologi som kan erstatte hårdt manuelt arbejde
 • Udviklingsspor for at undgå kirurgisk kastration, herunder særligt fokus på mulighederne for afsætning og detailledets rolle på dansk og europæisk plan. Sektoren vil arbejde for, at ingen danske grise kastreres kirurgisk

Fra 2030:

 • 50 % reduktion af CO2 i primærproduktionen sammenlignet med 2005
 • PRRS er stort set elimineret i Danmark
 • 60 % af danske grises gødning leveres til bioforgasning eller andre alternative formål, der bidrager til at reducere sektoren samlede CO2-aftryk og miljøbelastning

Fra 2050:

 • Klimaneutral produktion af grise og grisekød
 • Danske grise har verdens højeste niveau af dyrevelfærd og sundhed
Læs mere om delmålene