26. januar 2023

Lille knogle - stor betydning

I næsehulen på grisen sidder muslingebenet. Muslingebenets slimhinde kan blive beskadiget, og hvis det sker, nedsættes grisens modstandskraft, og det giver øget forekomst af en lang række sygdomme. Hvis dine grise i ugerne før og efter fravænning fnyser, nyser eller har næseflåd, bør du undersøge om muslingebenet er påvirket.

En beskadiget næsehule er en væsentlig indgangsport for bakterier og virus, som kan skade grisen. Det er vigtigt at få gjort noget ved problemet for at minimere risikoen for yderligere infektioner.  

Renser luften

Muslingebenet spiller en stor rolle for grisens forsvar mod det omgivende miljø. Dets funktion er at fugte, opvarme og rense den luft, som grisen indånder. Det kan muslingebenet gøre, fordi det har en stor overflade og er beklædt med en avanceret slimhinde, det såkaldte ”mukociliære apparat”. Dette danner både et vandigt og et geléagtigt lag og har små fimrehår, der aktivt skubber fremmede elementer som f.eks. støv, bakterier eller virus, ud af næsen. Derudover er muslingebenets slimhinde rig på makrofager, som er små immunaktive celler, der optager og ødelægger indtrængende bakterier og virus.

Muslingeben hos en gris

En beskadiget næsehule er en væsentlig indgangsport for bakterier og virus, som kan skade grisen. Her er et eksempel på udtalt svind af muslingebenet i grisens næsehule.

Mistrivsel hvis beskadiget

Muslingebenets slimhinde kan blive beskadiget. Hvis det sker, nedsættes grisens modstandskraft, og det giver øget forekomst af en lang række sygdomme. På laboratoriet ser vi en klar sammenhæng mellem mistrivsel hos grisene og forandringer eller infektion i næsehulen. Forandringerne kan ofte ses med det blotte øje, hvis du skærer næsehulen over på tværs ud for den første kindtand, og kan bestå af vandigt til slimet eller pusholdigt indhold, hævet næseslimhinde og svind af knoglevævet i muslingebenet. Det kræver yderligere laboratorieundersøgelser at finde årsagen til forandringerne.

Miljø og smittestoffer

Årsagerne kan være for højt indhold af ammoniak i luften eller for meget støv. Det kan også være infektiøst. Den mest alvorlige infektion er den toksin-producerende Pasteurella multocida (nysesyge) der ligefrem kan give skæve tryner og kronisk svind af muslingebenet. Denne bakterie er heldigvis ikke så hyppigt forekommende mere på grund af SPF-systemet.

Bordetella bronchiseptica er en anden bakterie, der også forårsager svind af muslingebenet, som dog vokser ud igen, når infektionen er overstået.

Influenzavirus og Porcin cytomegalovirus er to virus, der blandt andet kan give infektion i næsehulen. Ofte skyldes tilstanden en kombination af en eller flere smitstoffer og miljøfaktorer.