23. marts 2023

Ingen risiko for PRRS smitte ved gylleudbringning

Gyllesæsonen er gået i gang og i den forbindelse er der sat spørgsmålstegn ved, om der er en risiko for PRRS smitte ved gyllehåndtering samt udbringning på marken. Det har SEGES Innovation undersøgt tilbage i 2021, og resultaterne viste, at risikoen for smitte er meget lav.

I 2021 kunne SEGES Innovation konkludere, at PRRS-virus overlever dårligt i gylle, og derfor er risikoen for smitte med PRRS-virus via gylle lav. Grunden til dette er, at der skal en vis mængde PRRS-virus til for at kunne smitte – det, der betegnes som infektiøse koncentrationer.

PRRS-virus kan overleve i korte perioder i gylle, og tidsperioden afhænger af temperaturen og pH i gyllen. Ved lave temperaturer eller i frostgrader har PRRS-virus en lang halveringstid på op til flere måneder, og i varme perioder inaktiveres det hurtigt.

Da gylle oftest dels vil være opsamlet over en længere tidsperiode og dels vil være betydeligt fortyndet, anses det for usandsynligt, at der udbringes infektiøse koncentrationer af PRRS-virus via gylle på danske marker. Ydermere lægges gylle ud med slæbeslanger eller nedfældes, hvilket medfører, at der er en meget lille partikeldannelse og efterfølgende lille lokal eksponering af PRRS-virus via luften.

Undgå frisk gylle direkte fra fortanken

De vigtigste forholdsregler for den enkelte producent er undgå at udbringe frisk gylle (direkte fra fortanken) fra besætninger, hvor der forventes at være aktiv PRRS-smitte ud til marker tæt på stalde med PRRS negative grise. 

Derudover vil forsuring af gyllen ned til pH 5,5 inden udbringelse reducere risikoen for udlægning af infektiøse koncentrationer af PRRS-virus.

For forebyggelse af spredning af PRRS-virus ved transport af gylle til og fra biogas-fællesanlæg henvises til nyligt udgivet Meddelelse fra Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris.

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.