16. maj 2023

Opdater oplysninger i CHR-register inden 1. juni 2023

Der er penge at spare, hvis du opdaterer dit CHR-register inden 14 dage efter, bekendtgørelsen om PRRS-reduktionsplanen er trådt i kraft.

Bekendtgørelsen om den nationale PRRS-reduktion er trådt i kraft 15. maj 2023 og er gældende for besætninger med mere end 10 dyr i kategorien søer, gylte og orner eller mere end 100 grise i alt.

I forbindelse med den nye bekendtgørelse opkræver Fødevarestyrelsen et gebyr til alle besætningsejere, der har registreret grise i CHR-registreret. Derfor er det en god idé at kontrollere, at dine oplysninger i CHR-registeret er korrekte. Der er nemlig ingen grund til at blive opkrævet gebyrer, hvis du ikke bruger stalden som produktionsejendom. Oplysninger om antal dyr og hvem der er ansvarlig dyrlæge skal være opdateret senest 1. juni 2023.

Din pligt at sikre korrekte oplysninger

Alle besætningsejere har pligt til at sikre, at oplysningerne i CHR-registeret er korrekte. Oplysningerne omfatter antal dyr, dyreart og meget andet.

Løbende ændringer af antal dyr skal indberettes senest 7 dage efter ændringen.

I tilfælde af at produktionen på et CHR-nummer ophører, skal det indberettes senest 9 måneder efter det sidste dyr har forladt besætningen.

Formålet med CHR-registeret er at sikre en hurtig og effektiv smitteopsporing ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme, som f.eks. BSE (kogalskab), svinepest, fugleinfluenza eller mund- og klovesyge mv.

Oplysninger om ændring i antal dyr skal indberettes digitalt på Fødevarestyrelsens app 'CHR' eller hjemmesiden landbrugsindberetning.dk.

Mister jeg min miljøgodkendelse, hvis jeg ingen dyr har på CHR-registeret?

Nej. Det er en myte, at antallet af dyr er koblet til staldanlæggets miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen bortfalder kun, hvis der i tre sammenhængende år ikke er tilstrækkeligt produktionsomfang i staldanlægget. Du skal altså ikke være nervøs for at indberette ”0” grise hvis stalden står tom.