11. juli 2023

Undgå at høsten går op i røg

Sidste år blev brandvæsenet tilkaldt til at slukke 444 markbrande. Du kan reducere risikoen for markbrande ved at træffe forholdsregler før og under høstarbejdet – og være forberedt, hvis uheldet skulle være ude. Danske Beredskaber, Beredskabsstyrelsen og SEGES Innovation fortæller i denne nyhed hvordan.

Høstperioden nærmer sig, og her er det ekstra vigtigt at være opmærksom på risikoen for markbrande. Hvert år tilkaldes brandvæsenet i gennemsnit over 392 gange til at slukke markbrand. I den rekordtørre sommer i 2018 var der omkring 950 tilkaldelser i forbindelse med en markbrand.

Brand kan koste dyrt

Det kan være en dyr affære, hvis uheldet er ude – både hvad angår det mistede udbytte og de ødelagte maskiner, men samtidig er det også tidskrævende og farligt for mennesker og dyr.

- En af de væsentligste årsager til en markbrand er pludselige gnister fra maskinerne, som antænder de tørre marker. Det kan også ske, at maskinerne bliver for varme og derfor antænder støv eller andet tørt materiale. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at maskinerne er rengjorte og tjekker til dem jævnligt, siger Henning Sjørslev Lyngvig, landskonsulent for Maskiner og Markteknik i SEGES Innovation.

Være forberedt

Anbefalingerne fra Henning Sjørslev Lyngvig er at være godt forberedt, inden man starter høsten, så man hurtigt kan få slukket flammerne, hvis der skulle opstå en brand.

- Først og fremmest skal brandslukkerne på høstmaskinerne være kontrollerede og klar til brug. Det er desuden en god idé at have ekstra brandslukkere på de traktorer, der kører korn og halm fra markerne. Det gælder om at få slukket brande, før de rigtig får fat, siger Henning Sjørslev Lyngvig, landskonsulent hos Maskiner og Markteknik i SEGES Innovation. 

Desuden kan det være en god idé at have en køreklar traktor med en stubharve stående standby, til at lave et brandbælte, i tilfælde af at en brand i en høstmaskine breder sig til selve marken. Det kan være med til at redde afgrøder og maskiner. 

”Men det er vigtigt, at du ikke tager chancer, hvis branden først har fået fat. I det tilfælde skal du søge væk og ringe 1-1-2, så brandvæsenet kan komme dig til undsætning,” siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber.

BRANDFARE.DK VISER INDEKS FOR DIT OMRÅDE

Brandfare.dk finder du et brandfareindeks for hele landet. Det kan du bruge til at vurdere risikoen for, at der opstår markbrande, inden høsten går i gang. Risikoen for brand stiger, når det er tørt, varmt og blæsende, hvilket er det oplagte høstvejr.

- Det er vigtigt, at du tjekker brandfareindekset inden høst. Hvis dit område har de orange og røde nuancer, skal du overveje, om det er værd at vente med høstarbejdet. Alternativt skal du i hvert fald være ekstra opmærksom, så der er mindre risiko for, at der opstår brand, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

Du kan gøre dit for at undgå, at høsten går op i røg, ved at følge nogle simple forholdsregler:

FØR HØSTARBEJDET:

 • Sørg for, at maskinen er serviceret – smør maskindele, efterse remme, kontrollér køler og kølerslange, check for skader på det elektriske system, tjek bremser og lejer, udskift tærede og slidte dele og fjern rustskaller fra udstødningsrør
 • Sørg for, at slukningsudstyr er på plads og virker. Det kan være en god idé også at medbringe branddaskere/bladriver eller lignende
 • Sørg gerne for noget ekstra udstyr ved marken, som evt. kan lave et brandbælte eller slukke en brand
 • Tjek Brandfare.dk for risikoen for, at brand kan opstå og spredes.

Før høstarbejdet

UNDER HØSTARBEJDET:

 • Rengør jævnligt maskinen og rens særligt køleren og udstødningssystemet for støv og avner
 • Skærp din opmærksomhed, jo tørrere, varmere og mere blæsende, det er
 • Giv dig selv og udstyret nogle pauser. Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj, tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt materiale
 • Husk mobiltelefonen til eventuel alarmering
 • Undlad tobaksrygning under høstarbejdet.

Under høstarbejdet

HVIS UHELDET ALLIGEVEL ER UDE:

 1. Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed – hvis muligt, så drej køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer ved udstigning
 2. Ring omgående til brandvæsenet på 1-1-2
 3. Hvis det er muligt, så prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare:
  • Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner
  • Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner m.v.
  • Lav evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde, hvis du har forberedt udstyr til dette
  • Tag højde for vinden – ild spreder sig i vindretningen
 4. Modtag brandvæsenet – en ”vejlods” vil kunne guide brandvæsenet den hurtigste vej.

Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke kun er mejetærskeren, der kan være ”synderen”, men også halmpresseren.

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.