5. oktober 2023

Kontrol af korrekt aflivning af grise

Fødevarestyrelsen kontroller frem til nytår korrekt aflivning af grise. Kontrollen skal sikre, at grise undgår unødig lidelse, når de aflives.

Det kan være svært at aflive en gris. Men det kan være den bedste løsning, hvis det ikke er muligt at behandle grisen. Det er altid griseproducents ansvar, at grisen bliver aflivet korrekt og ikke lider. Derfor har Fødevarestyrelsen igangsat en stikprøvekontrol af korrekt aflivning af grise, hvor de vil kontrollere procedurer og instrukser for aflivning samt aflivningsudstyret.

”Når en gris bliver syg eller svækket og må aflives ude i besætningen, så stiller dyrevelfærdsloven krav til ejeren om at gøre det med mindst mulig lidelse. Derfor er der regler om, at besætningsejeren har procedurer, instruerede medarbejdere og tilgængeligt udstyr til at klare opgaven, også når den opstår akut”, skriver Fødevarestyrelsen på deres hjemmeside.

Korrekt opbevaring af døde dyr

Fødevarestyrelsen vil i deres kontrolkampagne også kontrollere faciliteter til opbevaring af døde dyr.

Opbevaring af døde grise skal ske på en sådan måde, at grisene er sikret mod ådselædende dyr, og at der er mindst mulig risiko for smittespredning. Opbevaringsstedet skal derfor være placeret i passende afstand fra offentlig vej, produktionsbygninger og arealer med produktionsdyr.

Aflivning af grise over 5 kg

Grise over 5 kg skal altid bedøves ved brug af boltpistol inden aflivning. Derefter kan grisen aflives på to forskellige måder.

  • Afblødning
  • Rygmarvsstødning

Vær opmærksom på, at aflivningsmetoderne er forskellige, alt efter dyrets størrelse.