15. december 2022

Podcast: Innovativ tørfodring til diegivende søer

I en ny podcast går SEGES Gris i dybden med en afprøvning af tørfodringsanlæg til diegivende søer, hvor en griseproducent blandt andet har opnået højere egenfravænning ved hjælp af de nye innovative anlæg.

Ulempen ved traditionelle foderkasser

Tørfodring af diegivende søer har i mange år været produktionssikkert at anvende. En ulempe ved traditionelle foderkasser er mulighederne for justering, og de daglige justeringer som kræver enten justering fra gangen, eller at man er oppe at skrue på den enkelte foderkasse.

Tilsvarende kræver det, at man går ind i stien for at lukke for foderet ved f.eks. en syg so.

Flere af disse argumenter bruges, når vådfodring af diegivende søer fremhæves som arbejdstidsbesparende – til gengæld er her ofte øgede omkostninger til f.eks. syretilsætning, vask af rørstrenge med mellemrum samt tidsforbrug til vask af fodertanke.

I denne podcast kan du lytte til chefkonsulent Thomas Sønderby Bruun, som har gennemført to afprøvninger af innovative tørfodringsanlæg fra henholdsvis SKIOLD og BoPil til diegivende søer. Både brugen af fodringsanlæggene og de resultater, der er opnået, præsenteres. Derudover vil griseproducent Lene Tærsker Madsen fra Vordingborg dele sine positive erfaringer efter at have brugt sit fodringsanlæg fra BoPil i en længere periode, hvor hun blandt andet har oplevet, at søernes egenfravænning er steget markant, siden anlægget erstattede det tidligere tørfodringsanlæg med almindelige volumenkasser.

Snegl giver mindre mængder fodring

De senere år er der flere danske griseproducenter der har investeret i computerstyrede tørfodringsanlæg til farestalden – i disse anlæg er der monteret en lille snegl i bunden af volumenkassen, og denne snegl muliggør udfodring af meget små mængder af foderet ad gangen.

Flere besætningsejere har gode erfaringer med anlæg af denne type, og bemærker at det er muligt at fodre søerne så langsomt, at de ved alle fodringer er oppe at stå i 10-20 minutter – og flere besætninger anvender helt op til 7-9 fodringer pr. døgn.