Et foder skal dække grisenes behov for næringsstoffer til vedligehold og til produktion (vækst og mælkeproduktion), og skal sikre en økonomisk optimal fodring. Endvidere skal fodringen være med til at sikre en god sundhed hos grisene og til at undgå unormal adfærd. Endelig kan der også være miljømæssige krav, som påvirker kravene til foderets sammensætning. I denne sektion har vi samlet viden om råvarer, som er vigtige ved sammensætning af foderblandinger.