Opdateret 21. januar 2020

Energiindhold og fodervurderingssystemer

Der anvendes ikke samme fodervurderingssystem i alle lande. Derfor melder spørgsmålet sig, hvordan sammenhængen er mellem foderenhederne i det danske fodervurderingssystem og energiberegninger i andre fodervurderingssystemer.

Sammenligning mellem forskellige energiberegninger

Der anvendes ikke samme fodervurderingssystem i alle lande. Derfor melder spørgsmålet sig, hvordan sammenhængen er mellem foderenhederne i det danske fodervurderingssystem (der bygger på fysiologisk energi) og energiberegninger i andre fodervurderingssystemer.

I tabel 1 ses typiske foderblandingers energiindhold beregnet i forskellige fodervurderingssystemer. Til estimering af henholdsvis fransk og hollandsk nettoenergi (NE) er energikoefficienterne fra de to lande indsat i den danske ligning til beregning af potentiel fysiologisk energi (PPE), og dermed estimeret via de danske in vitro fordøjeligheder, EFOS og EFOSi. Denne metode viste sig anvendelig i praksis ved et seminar afholdt mellem franske, hollandske, britiske og danske eksperter på området i Danmark i 2003. Omregningerne er dog kun vejledende, da det ikke kan udelukkes, at der kan være forskelle i fordøjeligheder og i de anvendte råvarer.

Tabel 1. Vejledende tal for omregning af energiværdier i standardblandinger (pr. kg vare).

Dyregruppe

FEsv / FEso

Omsættelig energi
(dansk ME, gl. system)

Nettoenergi
(fransk NE), til søer hhv. svin i vækst

Nettoenergi
(hollandsk NE), til søer hhv. svin i vækst

Potentiel fysiologisk
energi (PPE), til søer hhv. svin i vækst

 

 

MJ

MJ/FE

MJ

MJ/FE

MJ

MJ/FE

MJ

MJ/FE

Diegivende søer

1,06 FEso

13,0

12,2

9,9

9,3

9,3

8,8

8,2

7,70

Drægtige søer

0,99 FEso

12,0

12,2

9,2

9,3

8,7

8,8

7,6

7,70

Fravænnede grise
(6-9 kg)

1,18 FEsv

13,9

11,8

10,4

8,8

9,9

8,4

8,7

7,38

Smågrise
(9-30 kg)

1,17 FEsv

14,1

12,0

10,3

8,8

9,8

8,4

8,6

7,38

Slagtesvin
(30-100 kg)

1,07 FEsv

13,1

12,2

9,6

9,0

9,0

8,4

7,9

7,38

Læs mere om det danske fodervurderingssystem i afsnittet Fodervurdering.

Baggrunden for det danske fodervurderingssystem og herunder også sammenligninger til andre fodervurderingssystemer kan læses i [1].

Referencer

[1]

Tybirk, Per; Strathe, Anders Bjerring, Vils, Else, Sloth, Niels Morten & Boisen, Sigurd (2006). Det danske fodervurderingssystem til svinefoder. Rapport nr. 30, Dansk Svineproduktion, Landscentret.

 

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.