Opdateret/Gennemlæst 21. januar 2020

Energiindhold og fodervurderingssystemer

Der anvendes ikke samme fodervurderingssystem i alle lande. Derfor melder spørgsmålet sig, hvordan sammenhængen er mellem foderenhederne i det danske fodervurderingssystem og energiberegninger i andre fodervurderingssystemer.

Sammenligning mellem forskellige energiberegninger

Der anvendes ikke samme fodervurderingssystem i alle lande. Derfor melder spørgsmålet sig, hvordan sammenhængen er mellem foderenhederne i det danske fodervurderingssystem (der bygger på fysiologisk energi) og energiberegninger i andre fodervurderingssystemer.

I tabel 1 ses typiske foderblandingers energiindhold beregnet i forskellige fodervurderingssystemer. Til estimering af henholdsvis fransk og hollandsk nettoenergi (NE) er energikoefficienterne fra de to lande indsat i den danske ligning til beregning af potentiel fysiologisk energi (PPE), og dermed estimeret via de danske in vitro fordøjeligheder, EFOS og EFOSi. Denne metode viste sig anvendelig i praksis ved et seminar afholdt mellem franske, hollandske, britiske og danske eksperter på området i Danmark i 2003. Omregningerne er dog kun vejledende, da det ikke kan udelukkes, at der kan være forskelle i fordøjeligheder og i de anvendte råvarer.

Tabel 1. Vejledende tal for omregning af energiværdier i standardblandinger (pr. kg vare).

Dyregruppe

FEsv / FEso

Omsættelig energi
(dansk ME, gl. system)

Nettoenergi
(fransk NE), til søer hhv. svin i vækst

Nettoenergi
(hollandsk NE), til søer hhv. svin i vækst

Potentiel fysiologisk
energi (PPE), til søer hhv. svin i vækst

 

 

MJ

MJ/FE

MJ

MJ/FE

MJ

MJ/FE

MJ

MJ/FE

Diegivende søer

1,06 FEso

13,0

12,2

9,9

9,3

9,3

8,8

8,2

7,70

Drægtige søer

0,99 FEso

12,0

12,2

9,2

9,3

8,7

8,8

7,6

7,70

Fravænnede grise
(6-9 kg)

1,18 FEsv

13,9

11,8

10,4

8,8

9,9

8,4

8,7

7,38

Smågrise
(9-30 kg)

1,17 FEsv

14,1

12,0

10,3

8,8

9,8

8,4

8,6

7,38

Slagtesvin
(30-100 kg)

1,07 FEsv

13,1

12,2

9,6

9,0

9,0

8,4

7,9

7,38

Læs mere om det danske fodervurderingssystem i afsnittet Fodervurdering.

Baggrunden for det danske fodervurderingssystem og herunder også sammenligninger til andre fodervurderingssystemer kan læses i [1].

Referencer

[1]

Tybirk, Per; Strathe, Anders Bjerring, Vils, Else, Sloth, Niels Morten & Boisen, Sigurd (2006). Det danske fodervurderingssystem til svinefoder. Rapport nr. 30, Dansk Svineproduktion, Landscentret.