7. april 2017 | Opdateret/Gennemlæst 31. oktober 2019

Nyfødte pattegrise

Nyfødte pattegrise er sårbare. Det kræver stor opmærksomhed og god management at give grisene en god start på livet og sikre trivsel og god tilvækst indtil de fravænnes.

Fødselsvægten og sikring af råmælk er afgørende faktorer for grisens chance for at overleve.

Der bør laves en handlingsplan for håndtering af svage eller udfordrede grise for at mindske overdødeligheden blandt disse grise.

Fødselsvægten vurderes normalt på øjemål. Det kan anbefales at veje et par kuld grise, hvis man mener, at der fødes mange undervægtige grise. Vejning kan foretages ved at lægge grisen ned i en spand og veje spand og gris på en køkken- eller badevægt.

Undervægtige grise (< 1kg) har forhøjet risiko for at dø.

Gennemsnitlige grise (1-1,5 kg) har en gennemsnitlig chance for at overleve.

Store grise (> 1,5 kg) har stor chance for at overleve.

Ved faring optælles grisene som levende eller dødfødte. Det er vigtigt med en entydig definition, så udviklingen kan følges over tid, uanset hvilken medarbejder der registrerer. Hvis der registreres for mange grise som dødfødte grise, selv om de først er døde efter faring, risikeres det, at der ikke arbejdes på at løse det rigtige problem i stalden [1].

Levendefødte pattegrise

Grisen er set i live. Grisen har tør navlestreng og slidte snabelsko.

Dødfødte pattegrise

Normal farve, snabelsko og våd navlestreng. Kun fuldtudviklede grise, der er døde inden eller under faring bør registreres som dødfødte. Selv hvis grisen er meget lille, men fuldt udviklet og af normal farve, bør den registreres som dødfødt. Læs mere på siden om dødfødte grise.

Mumificerede grise

Grisene har en afvigende farve, som ikke skyldes blod eller afføring. Mumificerede, delvist mumificerede og aborterede grise bør ikke registreres som dødfødte.


Foto 1. Nyfødt gris

Foto 3. Obduktion: Pattegris død flere dage før faring.

Fakta om faring

  • Drægtighedslængde: 116-118 dage.
  • Tegn på faring: Redebygningsadfærd, uro, opsvulmede skamlæber, mælk i yveret, så der kun kan udmalkes en stråle.
  • Faringslængde: 3-12 timer.
  • Efterbyrd: Fosterhinder.
  • Fødselsvægt: 500-2200 g.
  • Diegivning: Ca. 40 minutters interval når faringen er overstået.