5. maj 2021

Overvågning af reproduktionsresultaterne og motile sædceller i sæddoser fra DanBred KS-selskaber

SEGES Svineproduktion overvåger løbende koncentrationen af motile sædceller i indsamlede sæddoser fra danske besætninger – uanmeldt kontrol. Derudover indsender DanBred KS-selskaberne hver uge sæddoser til en anmeldt kontrol. Kuldstørrelsen og faringsprocenten i avl- og opformeringsbesætningerne, der anvender Landrace eller Yorkshire sæddoser, bliver ligeledes overvåget.
I nedenstående tabeller ses reproduktionsresultaterne fra Avl- og opformeringsbesætningerne, samt koncentrationen af motile sædceller ved både anmeldt og uanmeldt kontrol.