Opdateret 20. november 2012

Hjernebetændelse / Hjernehindebetændelse / Streptokokinfektion

Hjernebetændelse er en smitsom sygdom, som især rammer pattegrise og fravænnede grise.

Streptokok hjernebetændelse hos svin skyldes infektion med bakterien Streptoccus suis. Serotype 2 er den hyppigste årsag (ca. 30% af de isolerede stammer), men også andre streptokok typer kan give hjernebetændelse.

Som regel angribes kun nogle få grise i en sti. I enkelte besætninger kan sygdommen i perioder være årsag til mange dødsfald og mange behandlinger.

Hvordan ser det ud?

Hjernebetændelse viser sig ved, at grisen:

 • Har nedsat ædelyst
 • Går sløvt rundt
 • Kan have nervøse øjenbevægelser
 • Har usikker gang
 • Har høj feber 
 • Grisen ligger på siden med bagudbøjet hoved
 • Har kramper, cykler med benene

Dødeligheden afhænger af, hvor hurtigt grisen behandles, men i fremskredne tilfælde er behandling nytteløs.

Der er en hel række sygdomme, der kan give tegn på hjernebetændelse:

 • E. coli blodforgiftning
 • Ødemsyge (E.coli 0138)
 • Transportsyge (Glässers syndrom)
 • Saltforgiftning (natriumforgiftning)
 • Mellemørebetændelse 
 • Falsk hundegalskab (Aujeszkys sygdom)
 • Svinepest (klassisk eller afrikansk)

Behandling af syge grise

Akut hjernebetændelse er formentlig meget smertefuldt for grisen. Grise med hjernebetændelse skal altid tilbydes optimerede staldforhold i en syge alene eller sammen med ganske få andre grise.

 • Sygesti
 • Intensiv antibiotika behandling, som aftalt med dyrlægen
 • Væske

De syge grise skal have ekstra pleje, der skal være nem adgang til vand og foder, og lejet skal være strøet, en overdækning eller ekstra varmeforsyning kan sikre en høj temperatur i lejet. Hvis der ikke ses en tydelig bedring indenfor den behandlingsperiode, som der er aftalt med dyrlægen, skal dyret aflives.

Følgesygdomme efter hjernebetændelse

Der ses kroniske skader på mellemøre, led og/eller hjerteklapper.

Grise med kroniske skader i led kan halte grundet smerte i leddet.

Kronisk mellemørebetændelse kan medføre forstyrret balance (også kaldet ”stjernekiggere”) og formentlig også døvhed.

Grise med kronisk hjerteklapbetændelse ikke er synligt påvirkede, dog kan en stressbelastning af disse dyr føre til pludseligt dødsfald grundet hjertesvigt.

Diagnose

InfoSvin/0000534.tif
Figur 1. Gris med terminalt stadie af
hjernebetændelse. Der ses kramper samt ufrivillige
øjenbevægelser. Grisen er taget ud af stien for
at blive aflivet.
(Foto: Elisabeth Okholm Nielsen, billede nr. 534)

Diagnosen streptokok hjernebetændelse baseres på sygdomshistorie, sygdomstegn og påvisning af bakterien. Hvis man ønsker at få stillet en diagnose, skal et eller flere kadavere indsendes til Laboratorium for Svinesygdomme, alternativt kan man indsende et hoved med en ubeskadiget hjerne fra en ubehandlet gris.

Blodprøver

Der er ikke nogen test for streptokok antistoffer på blodprøver.

Forebyggelse

Mange grise bliver raske smittebærere allerede som pattegrise. Erfaringer viser at sygdommen kan komme i udbrud, hvis grisene stresses ved fravænning, transport, sammenblanding, høj belægning og/eller dårlige klimaforhold. Tilsynet med grise i risikogruppen bør intensiveres. Tidlig indsat behandling er helt afgørende for om grisen helbredes.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.