23. juni 2021 | Opdateret/Gennemlæst 5. juli 2021

Landsgennemsnit for produktivitet 2020

Der har været fremgang i produktiviteten for alle dyregrupper i 2020. Største fremgang har igen været hos slagtegrise.

Rekord for danske slagtegrise

Danske slagtegriseproducenter har i 2020 haft den største fremgang i produktiviteten nogensinde. 8.330 slagtegrise producerede de danske slagtegriseproducenter i gennemsnit. Og det med en daglig reference-tilvækst på 1.026 gram og foderudnyttelse på 2.65 FEsv per kilo tilvækst.

”Det er nogle virkelig gode resultater, vi har set hos de danske slagtegriseproducenter det seneste år. Det vidner om godt management på de enkelte bedrifter og implementering af nyeste viden. Derudover har avlsarbejdet helt sikkert også spillet en rolle,” siger Christian Fink Hansen, som er sektordirektør i SEGES Svineproduktion.

Danske slagtegrise 2019 - 2020:

Daglig tilvækst: 990 g. – 1.026 g/dag
Foderudnyttelse: 2,73 – 2,65 FEsv/kg 

Mindre fremgang hos so-holdere

Det er dog ikke kun hos slagtegriseproducenterne, der er set fremgang i produktiviteten. Også hos både smågriseproducenter og danske so-holdere har der været fremgang det forgangne år – om end mindre end hos slagtegriseproducenterne. De danske søer fravænnede 33,9 grise, hvilket er en stigning på 0,3 pattegris i forhold til året før. Det hænger til dels sammen med en stigning på 0,5 flere totalfødte grise per årsso.

Pattegrisedødeligheden, som har været et fokusområde de seneste mange år, er stagnerende; 0,1 % point faldt dødeligheden med.

”Vi har mange initiativer i gang, som har til hovedformål at sænke pattegrisedødeligheden. Den gode nyhed er selvfølgelig, at den ikke er steget. Men jeg havde håbet på et større fald. Vi kæmper dog videre både hos SEGES Svineproduktion og ude på bedrifterne,” siger Christian Fink Hansen.

Tilsvarende kæmper vi også med at hæve so-overlevelsen, som desværre har været faldende det seneste år. Fra 2019 til 2020 faldt overlevelsen med 1,1 % point iflg. tal fra DAKA. Dette tal indeholder alle døde dyr over 120 kg. Og dermed også store slagtegrise. 

Dette tal indeholder alle døde dyr over 120 kg. Og dermed også store slagtegrise. Men det er ikke noget, der ændrer på, at der er sket et fald i overlevelsen.

”Vi arbejder meget målrettet med at sænke so-dødeligheden. Igen i år sender vi blandt andet et brev til alle so-holdere med deres aktuelle so-dødelighed og en opfordring til at sætte ekstra fokus på overlevelse,” siger Christian Fink Hansen.

Derudover er der sat en række tiltag i søen, som understøtter dette arbejde. Blandt andet nye værktøjer, som sætter fokus på so- og pattegriseoverlevelse.

Avl for bedre overlevelse

Et af de steder, der er sat ind, er i forhold til avlen. Det har nemlig vist sig, at de forbedrede slagtegrise-egenskaber til fordel for mindre pres på LG5 har haft en let negativ påvirkning på pattegriseoverlevelsen.

”Det er netop derfor, vi har ændret avlsmålet tidligere på året. Vi tror på, at det fornyede tryk på LG5 vil kunne hæve overlevelsen blandt pattegrise. Dét håber jeg på, vi kan se effekten af allerede til næste år,” forklarer Christian Fink Hansen.

Det øgede avlsmål er dog kun ét af værktøjerne. For der er også en del innovationsarbejde i gang inden for både pattegrise- og so-overlevelse.

 

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.