9. december 2021

Internationalt webinar om farestier til løse søer

Endnu engang var SEGES Gris repræsenteret, da PigProgress holdt et engelsk webinar om løse, diegivende søer. Danmark er anerkendt for forskning på området og med fremtidige politiske krav kan det være et aktuelt emne for danske soholdere.

Ved du, hvad du bør gøre, når det bliver et lovkrav at have farestier til løse, diegivende søer? I Sverige har det været et lovkrav i mange, og senest er vores andet naboland og tætte handelspartner Tyskland stillet krav om, at griseproducenter senest i 2036 skal have bygget stier til løse, diegivende søer. Der er samtidig forventninger til, at EU kommer med i lovændring inden 2027, der vil kræve af soholdere at have løsdrift. 

Derfor fortalte chefforsker, ph.d., Vivi Aarestrup Moustsen i et internationalt webinar om de vigtigste rutiner og elementer, hvad angår management og indretningen.

”Vi kan se, at der er stor fokus på løse, diegivende søer i Europa. Derfor har jeg ved webinaret givet vores bedste bud på, hvordan ens stalde skal se ud, og hvordan medarbejderne tager bedst hånd om den løse so. Det er vigtigt, at der på tværs af landegrænser er fokus på, at implementering af farestier til løse søer skal være et bæredygtigt koncept, der både tilgodeser bundlinje, klima og miljø,” siger hun.

Udover Vivi Aarestrup Moustsen deltog griseproducent og formand for Danske Slagterier Asger Krogsgaard også i webinar med sine erfaringer som producent med løse, diegivende søer. 

Erfaringer fra en griseproducent

Asger Krogsgaard valgte at bygge farestier til løse diegivende søer på deres gård i Ringkøbing, da de i 2017 skulle tage en beslutning om, hvorvidt de skulle renovere eller bygge helt om.

”Vi havde nogle gamle stier fra, da vi startede griseproduktionen op i 1991. Derfor tog jeg sammen med mine sønner, der gerne vil overtage gården, en beslutning om at bygge ny stald med nye gulve, nyt inventar og andet,” fortalte han på webinaret.

Inden byggeprojektet sørgede Asger Krogsgaard for at trække på den viden og erfaring, som andre kolleger i branchen allerede havde draget sig med farestier til løse, diegivende søer.

”Vi besøgte andre griseproducenter i både Danmark og Sverige. Ud fra de ting, vi kunne se i vores kollegers stalde, valgte vi blandt andet at tage nogle valg, som tilgodeser pattegrisene, med blandt andet varme i gulvet ved hulerne og et spaltegulv af jern. Derudover skulle stierne være bygget, så soen kunne gå løs fire dage efter faring,” sagde han.

Nåede mål for antallet af pattegrise per so

Til webinaret fortalte Asger Krogsgaard, at han troede, de vil komme til at se en stigning i dødeligheden. Men i stedet nåede de et mål om at producere 36 pattegrise per so. Derudover pointerede han, at de med det nye stisystem håber på at kunne indfri fremtidige politiske krav til produktion af pattegrise.

”Mine anbefalinger til andre, der skal bygge til løsdrift, er at snakke med andre, der allerede har draget erfaringer med løse, diegivende søer. Derudover er det vigtigt at lytte til forskningen på området, da det er et meget nyt emne,” sluttede han.

Opdaterede hjemmeside

Hvis du vil vide mere om løse, diegivende søer, staldindretning og management, har vi opdateret vores videnssider om emnet.