30. juni 2022

Ny PRRS-bekendtgørelse træder i kraft

Per 1. juli 2022 træder den nye PRRS-bekendtgørelse i kraft, som betyder, at sygdommen bliver anmeldepligtig allerede ved mistanke. Reduktionsstrategiens krav om antistofdeklaration forventes fortsat at træde i kraft senest 1. januar 2023.

Hvis du som griseproducent har mistanke om klinisk forekomst af PRRS i besætningen, skal du kontakte din dyrlæge. Det er ikke nyt, men nu skal dyrlægen anmelde mistanken til Fødevarestyrelsen, og ikke først gøre det, når prøvesvaret foreligger. Det er en konsekvens af, at PRRS flyttes fra en liste 2 til en liste 1 sygdom.

Få stadig taget blodprøver, så du har en antistofdeklaration

Ifølge Fødevarestyrelsen var det også hensigten, at PRRS-reduktionsplanen skulle være en del af bekendtgørelsen, som træder i kraft 1. juli 2022. Men på grund af juridiske afklaringer i styrelsen vil der i opdateringen af PRRS-bekendtgørelsen per 1. juli 2022 ikke være en ikrafttrædelse af blandt andet den månedlige kliniske deklaration, der vedrører PRRS-reduktionsstrategien.

”Selvom PRRS-reduktionsstrategien ikke er med i bekendtgørelsen fra 1. juli 2022, er der ikke noget, der er ændret i forhold til reduktionsplanen. Lige nu ser vi i stedet ind i, at bekendtgørelsen, som iværksætter planen, udstedes senere i år. Kravet om, at alle besætninger skal være antistofdeklareret, kommer stadig til at gælde fra 1. januar 2023,” siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i Landbrug & Fødevarer Sektor for gris, og fortsætter: 

”Så derfor er det eneste rigtige fortsat, at du allerede nu skal få din besætning deklareret for PRRS og gøre dig dine overvejelser i forhold til eventuel sanering af sygdommen. Så kontakt din dyrlæge, få tilmeldt dig på landmand.dk og få taget dine blodprøver, så du ved, hvad din antistofdeklaration viser.”

Send prøver til Kjellerup 

Husk, at du kan få din dyrlæge til at sende antistofprøver for PRRS til Veterinært Laboratorium Kjellerup, som er landbrugets eget laboratorium. Laboratoriet er udpeget af Fødevarestyrelsen som officielt laboratorium til at foretage PRRS-analyser i alle besætninger – undtagen i besætninger med klinisk mistanke om PRRS.