29. juni 2022 | Opdateret/Gennemlæst 31. juli 2023

Undersøgelser for PRRS-antistoffer og PRRS-virus

Veterinært laboratorium Kjellerup udfører tre forskellige analyser for PRRS og er udpeget af Fødevarestyrelsen som officielt laboratoriet til at foretage alle PRRS- analyser i alle besætninger – undtaget i besætninger med klinisk mistanke om PRRS.
Senest 1. oktober 2023 skal alle besætninger i Danmark med mere end 10 søer eller 100 grise i alt have en PRRS-antistof deklaration (kendt status) som led i strategien til reduktion af PRRS.

Veterinært Laboratorium Kjellerup er udpeget af Fødevarestyrelsen som officielt laboratoriet til at foretage alle PRRS- analyser i alle besætninger – undtaget i besætninger med klinisk mistanke om PRRS.

Vi sætter en ære i at yde en høj service og give dig et hurtigt svar på prøverne.

Sådan indsender du blodprøver til serologiske laboratorieundersøgelser

  1. Hent en indsendelsesseddel.
    De kan udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden. 
  2. Udtag 20 blodprøver pr. CHR (40 stk., hvis der er både søer og vækstdyr). Vær obs på, at der er tilstrækkeligt blod, der når op til midt på etiketten
  3. Udfyld én indsendelsesseddel pr. CHR-nummer.
    Få input til valg af analysemetode nedenfor. 
  4. Indsendelsessedlen sendes sammen med blodprøverne. Blodprøverne sendes i styroporkasser opsat i samme rækkefølge som på indsendelsessedlen.

Valg af PRRS-analyse

Veterinært laboratorium Kjellerup udfører tre forskellige analyser for PRRS, der har hvert sin formål. IDEXX og MFIA påviser antistoffer i blodet efter serokonvertering, dvs. når grisene har udviklet antistoffer i blodet efter en infektion, som kan tage op til to uger. PCR påviser PRRS-virus og kan derfor påvise en ny infektion, inden der bliver dannet antistoffer. 

Der skal gøres opmærksom på, at soen videregiver egne antistoffer til pattegrisene via råmælk. Overførte antistoffer kan derfor påvises i smågrisene fra de er 9 til 14 uger gamle. 

PRRS IDEXX

IDEXX er en ELISA-analyse,* der påviser PRRS antistoffer i blodet. Denne analyse kan ikke skelne mellem de to PRRS- typer og bruges derfor i de tilfælde, hvor der ingen status er for PRRS. IDEXX-analysen kan bruges for at få undersøgt for PRRS iht. reduktionsplanen, hvis man forventer, at dyrene er antistof-negative. En besætning med positive PRRS-resultater i IDEXX vil få betinget status (deklaration) for begge PRRS-typer. PRRS-typen kan afklares ved efterfølgende at undersøge blodprøverne via MFIA-analysen. 

Hvis du regner med, at din besætning er helt fri for PRRS-antistoffer, kan du med fordel vælge PRRS-IDEXX-analysen.

PRRS MFIA

MFIA står for ”Multipleks fluorescerende immun analyse”. Denne analyse er en avanceret ELISA-analyse, som kan påvise flere forskellige antistoffer på samme tid. Den kan derfor skelne mellem PRRS 1 og PRRS 2 i samme prøve. Denne analyse kan anvendes til overvågning af besætninger, som er deklareret for den ene type PRRS. En SPF-besætning med positive laboratoriesvar vil få betinget status for den PRRS-type, som testen påviser. 

Hvis du ved, at der er PRRS-antistoffer i besætningen, skal du anvende PRRS-MFIA-analysen.

Hvis du regner med, at din besætning er fri for PRRS-antistoffer, men samtidig ønsker at få blodprøverne undersøgt for Ap-antistoffer (lungesyge), skal du vælge MFIA-analysen.

PRRS PCR

PCR adskiller sig fra de to andre analyser, ved at den påviser PRRS-virus i stedet for PRRS-antistoffer. På Veterinært Laboratorium Kjellerup udføres PCR-analysen på besætninger uden klinisk mistanke om PRRS. Vores PCR-analyse skelner mellem PRRS1 og PRRS2 på samme tid og kan dermed med det samme bestemme, hvilken PRRS-type der er tale om ved en begyndende infektion. Og såfremt prøverne er positive, sendes svarerne automatisk videre til Fødevarestyrelsen. Det er vigtigt at få sendt prøverne nedkølet - se vejledningen med anbefalinger for håndtering af prøver for PRRS-virus ved PCR.

Det er vigtigt at bemærke, at ved klinisk mistanke skal prøverne sendes til SSI. 

Hvis du ønsker at blive frikendt for nylig-opstået (tidlig) PRRS-infektion, kan du vælge PRRS-PCR-analysen. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til valg af PRRS-analyse.

*ELISA er forkortelse af enzyme-linked immunosorbent assay og er en analysemetode til påvisning af antistoffer.