Manual om vækstmanagement

Opdateret/Gennemlæst 17. juni 2021

Rutiner vedrørende pasning af smågrise og slagtesvin gennemgås i manualen om vækstmanagement.

Gode produktionsresultater i smågrise- og i slagtesvinestalden kræver håndelag, viden, systematik/planlægning og overblik. Går dette hånd i hånd med en god kvalitet af grisene og gode rammer (stier og klima), så sikrer du øget indtjening, bedre produktionsresultater og større arbejdsglæde. 

Rådgivningsværktøjet ”Vækstmanagement - Svin” samler anvendt viden og praktiske erfaringer i et overskueligt og læsevenligt produkt. Indholdet vil sammen med målsatte rådgivningsforløb gøre det lettere for dig og dine medarbejdere at udnytte potentialet for forbedringer i besætningen.

Vær opmærksom på, at der i håndbogsbladene findes henvisninger til bilag, der kun er tilgængelige ved kontakt til medlemmer af ekspertgruppe vækstmanagement.