MRSA vejldninger

Vejledning om MRSA 398 i svinebesætninger er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, som repræsenterer både arbejdstagerne og arbejdsgiverne inden for jordbruget, i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og SEGES, Videncenter for Svineproduktion.