Opdateret 17. marts 2015

MRSA i svinebesætninger

For at mindske spredningen af MRSA 398 er det helt afgørende, at alle, der arbejder i svinebesætninger, sørger for god hygiejne, inden de forlader stalden.

Smittebeskyttelsesplan

Siden 1. oktober 2014 skal alle landmænd med en sundhedsrådgivningsaftale have en smittebeskyttelsesplan. Smittebeskyttelsesplanen skal udarbejdes af den besætningsansvarlige efter rådgivning fra besætningsdyrlægen.


DOWNLOAD: Eksempel på en smittebeskyttelsesplan

Forrum

For at mindske spredningen af MRSA CC398 er det afgørende, at alle, der arbejder i svinebesætninger, sørger for god hygiejne, inden de forlader stalden. Alle besætninger med en sundhedsrådgivningsaftale skal have et forrum.

Forrummet skal være udstyret med:

 • Håndvask med koldt og varmt vand
 • Håndsæbe
 • Middel til hånddesinfektion
 • Engangshåndklæder (stofhåndklæder bliver fyldt af bakterier)
 • Tøj eller overtrækstøj (evt. engangstøj) til anvendelse i besætningen
 • Gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres
 • Faciliteter til vask og desinfektion af fodtøj og evt. udstyr.
Figur af korrekt indrettet forrum
Figuren viser korrekt indretning og brug af forrummet.

MRSA CC398 findes i støvet i stalden

MRSA CC398 er en MRSA-type, som især findes i grisestalde. Grisen bærer MRSA CC398 på huden eller i trynen. I stalden vil MRSA CC398 være i støvet, på alle overflader og i luften. MRSA CC398 har ikke nogen betydning for grise.

Forholdsregler i MRSA 398 positive besætninger

Det helt afgørende i bekæmpelsen af MRSA er, at man begrænser smitten og undgår at sprede bakterien. Det er enkle virkemidler, svineproducenter og deres medhjælpere skal tage i brug. Da det er i støvet MRSA 398 findes, kan man undgå at bringe smitte fra stald til husstand, ved at overholde nogle enkelte regler for god hygiejne:

 1. Tag bad og skift til rent tøj lige inden besætningen forlades. Undgå at få støv fra stalden på det rene tøj. Tøj som bæres udenfor staldområdet bør anbringes i et lukket skab i den rene del af forrummet. Arbejdstøj bør vaskes i staldområdet.
 2. Vask hænderne ofte og grundigt. Udskift stofhåndklæder med engangshåndklæder. I de tilfælde hvor hænderne ikke er synligt snavsede, kan man med fordel bruge hånddesinfektionssprit. Det er vigtigt at bruge midler, der er tilsat håndlotion, da ren sprit udtørrer hænderne, så de sprækker. Man kan også bruge hånddesinfektion, efter man har vasket fingrene med vand og sæbe.
 3. Skal man til lægen eller sygehuset for at få behandlet en betændelse, bør man nævne, at man kommer fra en besætning med MRSA CC398. Det vil sikre, at man bliver behandlet med det korrekte antibiotikum, og at MRSA ikke spredes til alvorligt syge patienter i tilfælde af, at du skal indlægges på hospitalet.

Hvordan smitter MRSA 398 mellem besætninger?

MRSA CC398 spredes mellem besætninger ved handel med svin og med dyrlæger, rådgivere, kontrollanter, chauffører og andre personer, der besøger flere besætninger hver dag. Det er også fundet, at gnavere kan bære MRSA CC398, og det kan ikke udelukkes, at de kan bringe smitte fra en besætning til en anden.

Hvad skal man gøre i besætninger, der ikke kender sin status for MRSA 398?

Man bør altid overholde hygiejnereglerne, dvs. bad og tøjskifte når man forlader stalden, samt hyppig håndvask. 

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der bliver udarbejdet en arbejdspladsvurdering (APV), hvor de særlige smitterisici ved at arbejde i inficerede besætninger og foranstaltninger til at forebygge smitte er beskrevet.

Sundhedsstyrelsens vejledning

På sundhedsstyrelsens hjemmeside findes der en vejledning til besætninger med MRSA 398.

Vejledningen er blevet opdateret d. 15 november 2012 i en 2. udgave.

En resistent stafylokok, der kan behandles

Stafylokokker er bakterier, som kan medføre genererende betændelser, som fx bylder og børnesår, og i sjældne tilfælde alvorligere sygdom, som betændelse i sår og blodforgiftning. MRSA CC398 giver den samme type infektioner som stafylokokker, der ikke er modstandsdygtige overfor antibiotika. Men hvis man får en betændelse med MRSA, kan den behandles med specialantibiotika.

Lavgradig smitte mellem mennesker

Stafylokokker smitter almindeligvis ved tæt kontakt med mennesker, der bærer stafylokokker eller ved at berøre ting, som er forurenet med stafylokokker (eks. dørhåndtag, telefon).

I modsætning til andre stafylokokker og MRSA-typer, spredes MRSA 398 meget dårligt fra menneske til menneske. Den findes sjældent hos personer, der ikke har direkte kontakt med levende grise. Risikoen for at blive smittet er derfor størst, hvis man arbejder med levende grise. Derfor er MRSA 398 blevet kategoriseret som et arbejdsmiljøproblem.

Husstandsmedlemmer, der ikke kommer i stalden, har derfor meget mindre risiko for at blive smittet, og der er kun set meget få tilfælde af smitte til mennesker, der ikke er i tæt familie med en, der arbejder med levende grise.

Risikoen for at blive smittet ved almindelige besøg er næsten lig nul.

Undersøgelse, behandling og opfølgning af personer med kontakt til MRSA 398

 • Alle i husstanden podes fra næse og svælg.
 • Personer, der dagligt eller jævnligt har kontakt med levende grise, vil blive udsat for MRSA 398 igen og igen. De skal derfor kun gennemgå en behandling for at fjerne bakterien, hvis de holder op med at komme i staldene eller har personlige årsager til at skulle få MRSA 398 fjernet.
 • Hvis en eller flere i husstanden findes positive, anbefales det at de gennemgår en behandling, så de kommer af med bakterien. Det kan kun betale sig, hvis personen ikke jævnligt kommer i stalden.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg bliver bærer af MRSA 398?

Man kan sagtens omgås andre mennesker, selv om man huser bakterien. Det skal ikke afholde en fra at deltage i foreningsliv, skole eller andet. Sandsynligheden for at smitte videre er meget lav, både hjemme og ude. De fleste mennesker renser sig hurtigt af sig selv for MRSA 398, når de er væk fra stalden i nogle dage. Ved kontakt til sundhedsvæsenet skal du altid oplyse, at du er bærer af MRSA.

Som MRSA bærer kan man mindske risikoen for at smitte andre ved at:

 • dække eventuelle sår til med ren forbinding
 • vaske hænder før man går ud
 • undlade at dele håndklæde med andre

Hvilke myndigheder vejleder om håndtering af MRSA i Danmark?

 • Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitution vejleder om MRSA-udbrud på hospitaler, på plejehjem eller lignende steder og laver forholdsregler for at undgå spredning.
 • Fødevarestyrelsen vejleder landbruget i at begrænse MRSA-udbrud blandt dyrebesætningerne, håndtere gårdbesøg, beskytte de ansatte m.m.
 • Arbejdstilsynet vejleder om regler af hensyn til de ansattes sikkerhed.
 • Statens Serum Institut overvåger forekomsten af MRSA i Danmark.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.